O nás     Inzerce     KontaktSpolehlivé informace o IT již od roku 2011
Hledat
Nepřehlédněte: Nejlepší IT: Pozoruhodné IT produkty pro rok 2024 podruhé
Správa dokumentů
Digitální transformace
Informační systémy
Hlavní rubriky: Informační systémy, Mobilní technologie, Datová centra, Sítě, IT bezpečnost, Software, Hardware, Zkušenosti a názory, Speciály

Pozoruhodné IT produkty 2024 podruhé
E-knihy o IT zdarma
Manuál Linux

Zásadní rozhodnutí: Začínáme implementovat cloud

Existuje řada různých názorů na to, kde s implementací cloudu do vlastní IT infrastruktury začít, ale snad všichni se shodují v jednom: Nejprve byste měli znát odpověď na otázku, proč vlastně s cloudem chcete začít. Jde vám o zvýšení výkonu stávajících aplikací? O spolehlivosti? O vyšší flexibilitu? O snížení nákladů?

Jednou z velkých výhod cloudu je fakt, že s ním vlastně lze začít velmi jednoduše. Nejen u služeb typu SaaS se lze prostě přihlásit k nějaké on-line službě, která nabízí potřebnou funkcionalitu – a tím snadno a rychle učinit první krok. Na druhou stranu tu ovšem hrozí nebezpečí, že se takovými postupnými náhodnými kroky dostanete do stavu, kdy začnete vážně využívat služby cloudu dříve, než si ověříte, že jsou pro vás skutečně vhodné.

Rizika vyplývající z nevhodného použití cloudu, shrnujeme v článku Vyhněte se nejčastějším problémům s cloudem, proto je tu již nebudeme opakovat. Přidáme jen jeden tip, který je v jistém smyslu doplňuje: Jednou z možností, jak s cloudem začít s minimálním rizikem, je vytipovat nejméně kritické funkce IT a začít právě jejich přenosem do dosud (vámi) nevyzkoušeného prostředí cloudu. Je ovšem zřejmé, že ne vždy je možné si tento přístup dovolit. Proto vám v následující podkapitole nabízíme tipy na obecněji použitelné řešení.

Pěk kroků ke cloudu

Analytici IDC nabízejí přehled pětice všeobecně využitelných kroků, které podle nich vedou k úspěšné implementaci cloudových projektů. Na celý problém se přitom dívají z nadhledu – a kromě vlastní implementace potřebného hardwaru a softwaru, případně volby dodavatele služby, doporučují rovněž odpovídající transformaci podnikové IT strategie.

Nejprve je třeba ujasnit si, proč chcete s cloudem začít. Až poté lze volit vhodné řešení. Foto: HP
Nejprve je třeba ujasnit si, proč chcete s cloudem začít. Až poté lze volit vhodné řešení. Foto: HP
Prvním krokem je podle nich pečlivé plánování
: Projekt zavedení cloud computingu musí být považován za integrální součást podnikové strategie. Je třeba získat pozornost a podporu managementu a současně jasně definovat cíle každé etapy projektu. Nasazení cloudu by mělo podpořit inovaci v podnikání firmy a současně i vhodnou transformaci IT služeb.

Ve fázi příprav je třeba vyhodnotit, jaké IT služby je třeba ostatním jednotkám dodávat a v jakém objemu. Dle toho lze volit odpovídající technologie a udělat příslušná rozhodnutí ohledně vhodné infrastruktury. Přitom je třeba vzít v úvahu i stav již existující IT infrastruktury organizace, vyhodnotit proveditelnost migrace stávajících systémů a zajistit konzistenci technologií s obchodními činnostmi firmy.

Analytici upozorňují, že základem cloud computingu je virtualizace. Zásadním požadavkem ve fázi implementace je tak vytvoření virtualizační platformy podnikové úrovně, která je vysoce bezpečná, spolehlivá, rozšiřitelná a flexibilní. Analytici Gartneru ale upozorňují, že mnoho lidí stále nechápe základní rozdíl mezi virtualizací a cloudem: Virtualizace je pouze základem cloudových řešení, sama o sobě však neznamená cloud. K tomu je potřeba dalších nástrojů, které teprve zajistí základní atributy cloudu, mj. bezpečnost a škálovatelnost.

V takzvané fázi prohlubování je třeba realizovat automatické přidělování prostředků. Virtuální zdroje je třeba rozdělovat automaticky, a to prostřednictvím vhodných nástrojů.

Poslední fáze je pak zaměřena na správu cloudu a na jednotlivé aplikace: Platforma cloudu musí být schopna poskytovat standardní API a být kompatibilní se stávajícími aplikacemi. Organizace by přitom měly jednoznačně preferovat partnesrství s dodavateli, kteří vytvářejí otevřený cloudový ekosystém. Migrace aplikací je pak zpravidla postupným procesem, který nelze uspěchat.

Na co se zaměřit

Převod stávajících fungujících služeb na novou platformu s sebou mnohdy nese řadu komplikací a s nimi spojených nákladů. I proto je třeba mít jistotu, že tento převod nabídne odpovídající přínosy. K nejčastějším důvodům přechodu do cloudu patří potřeba realizovat ve stávajícím systému nějakou zásadní změnu, jejíž provedení je výhodnější v cloudu, než ve stávající infrastruktuře – ať už jde o významné rozšíření funkcionality, zvýšení výkonnosti nebo spolehlivosti.

Při implementaci cloudových služeb bude mimo jiné hodně záležet na tom, jak komplikované je vaše IT prostředí, jak jsou v něm jednotlivé systémy propojeny. Mnohdy bude vhodné začít nikoli přesunem do cloudu, ale zjednodušením stávajícího prostředí a jasným definováním jednotlivých služeb, jejichž obrysy mohly být dosud rozostřené. A také zjištěním, jaké systémy poskytují jaké služby svému okolí - jak jsou jednotlivé systémy provázané. Teprve potom bude následovat přesun jasně definovaných služeb do cloudu – a jejich navázání na okolní systémy. Přesun do cloudu ve chvíli, kdy nejsou jasně oddělené jednotlivé aplikace a služby, bude patrně nejen komplikovaný, ale přenese do nového prostředí neefektivity prostředí starého.

Zpravidla nejjednodušší je přechod ke cloudu ve chvíli, kdy můžete využít některé služby typu SaaS (Software as a Service), která přesně vyhovuje vašim potřebám. Nabízí tedy nejen odpovídající funkcionalitu, kterou vyžadují vaši uživatelé, ale také odpovídající rozhraní k vaší další podnikové infrastruktuře, požadovanou spolehlivost a bezpečnost.

V případě některých aplikací může být rovněž poměrně velmi snadné začít využívat službu typu PaaS (Platform as a Service); nejefektivnější je to samozřejmě v případě, že nabízená platforma svými parametry zcela odpovídá platformě, nakteré aplikace již běží.

Cloudová platforma pro provoz stávající nebo nové aplikace nabízí významnou úsporu investičních nákladů spojených se získáním potřebné platformy, případně provozních nákladů spojených s její údržbou. Totéž platí v případě IaaS (Infrastructure as a Service), kde bude zřejmě motivací rovněž ušetření na investičních či provozních nákladech spojených se získáním a provozem jedné nebo více částí IT infrastruktury (například storage).

Vlastní software v cloudu

Až dosud jsme se zabývali především využitím cloudu v situaci, kdy zajišťujete IT služby pro odběratele uvnitř vlastní organizace, a to primárně při využití softwaru třetích stran. Pokud stojíte před otázkou, jak zajistit provoz vlastního softwaru v cloudu – ať už proto, že vyvíjíte in-house řešení pro další části své organizace, nebo proto, že vyvíjíte software pro externí odběratele, situace se trochu mění.

Opět je jako první na řadě analýza situace a potřeb. Především je třeba se rozhodnout, zda chcete software provozovat na vlastní infrastruktuře, kde máte naprostou volnost ohledně jejího návrhu, nebo využijete služeb dodavatele IaaS nebo PaaS. Na základě této volby bude třeba software navrhnout – s ohledem na možná omezení. Další zásadní otázkou je, zda chcete zprovoznit v cloudu nějaký stávající produkt, jen jeho část, či produkt zcela nový.

Jakmile znáte odpověď na tyto otázky, můžete přistoupit k dalšímu kroku, totiž navrhnout projekt vývoje s ohledem na specifika vývoje pro cloud. A zde vám doporučujeme nahlédnout třeba do našeho dřívějšího článku Jak vyvíjet aplikace pro cloud.


(8. 10. 2012 | redakce2)


Tento článek je součástí speciálu:

Cloud Computing: Fenomén, který budí emoce

Jen málokterá podniková technologie dokáže v současnosti vzbudit takové emoce, jako právě cloud computing. A to jak ty pozitivní, tak...


Facebook Twitter

Partneři speciálu:Komentáře, názory a rady

Zatím sem nikdo nevložil žádný komentář. Buďte první...

>>> Číst a vkládat komentáře <<<
©2011-2024 BusinessIT.cz, ISSN 1805-0522 | Názvy použité v textech mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků.
Provozovatel: Bispiral, s.r.o., kontakt: BusinessIT(at)Bispiral.com | Inzerce: Best Online Media, s.r.o., zuzana@online-media.cz
O vydavateli | Pravidla webu BusinessIT.cz a ochrana soukromí | Používáme účetní program Money S3 | pg(683)