O nás     Inzerce     KontaktSpolehlivé informace o IT již od roku 2011
Hledat
Nepřehlédněte: Usnadní vám práci: Pozoruhodné IT produkty pro rok 2024
Správa dokumentů
Digitální transformace
Informační systémy
Hlavní rubriky: Informační systémy, Mobilní technologie, Datová centra, Sítě, IT bezpečnost, Software, Hardware, Zkušenosti a názory, Speciály

Pozoruhodné IT produkty 2024
E-knihy o IT zdarma
Manuál Linux

Získejte náskok: Nové Pozoruhodné IT produkty pro rok 2020

I v době současné ekonomické nejistoty dává velmi dobrý smysl sledovat nové IT produkty, které vám mohou výrazně pomoci ve vaší firmě. I z krize totiž lze vyjít silnější a kvalitní informační technologie jsou jedním ze zásadních faktorů, které podnikům poskytují rozhodující konkurenční výhodu. Proto vám i letos přinášíme náš tradiční přehled pozoruhodných IT produktů a rovnou můžeme prozradit, že je opravdu na co se těšit.


I když situace kolem nového koronaviru sváděla ke změnám, nakonec jsme se rozhodli zvolit osvědčený postup: V polovině dubna jsme oslovili výrobce i prodejce IT a požádali je, aby nám zaslali své tipy na produkty, které jsou podle jejich názoru výjimečně zajímavé - ať už funkcionalitou, pojetím, nebo třeba dostupností. Z tipů, které se nám v redakci sešly, jsme pak vybírali ty opravdu pozoruhodné - inovativně řešící určitý problém, poskytující zajímavé nové funkce nebo třeba nabízející neobvykle dobrý poměr ceny a výkonu.

A bylo opravdu z čeho vybírat. V následujícím seznamu najdete řadu opravdu pozoruhodných produktů, o kterých věříme, že mají velký potenciál pomoci řadě firem udělat další krok - či skok - vpřed. Některé z nich jsou, mimochodem, už reakcí dodavatelů na situaci kolem nového koronaviru.

Pro přehlednost jsme produkty rozdělili do těchto kategorií: Bezpečnostní řešení, Informační systémy, Řešení pro vzdělávání, Řešení pro velké objemy dat a Vývoj softwaru a online služby. A zde tedy už jsou vybrané produkty:

 

Bezpečnostní řešení

 

Security Management Center (SMC)


Produkt SMC pomáhá řešit situaci, kdy je bezpečnost vnímána jako dva samostatné celky. Jedním celkem je technická bezpečnost (řeší ICT oddělení) a druhým celkem je procesní bezpečnost (řeší bezpečnostní manager, pokud je tato role zvolena). Tyto dvě oblasti spolu často nespolupracují a vedení společnosti tak nemá správné informace ke svým rozhodnutím.

Služba Security Management Center (SMC) přináší do praxe koncept GRC (Governance, Risk Management and Compliance). Tato koncepce je unikátní tím, že spojuje informace technické bezpečnosti (např. výstupy ze SIEM) a procesní bezpečnosti (např. analýzu rizik) a díky analytickým nástrojům umožňuje správné určení priorit a efektivní zacílení zdrojů. Stav bezpečnosti po zavedení SMC je analyzován a prezentován pomocí kvantitativních finančních metrik. V praxi lze vidět finanční přínosy či ztráty, které stojí za každým bezpečnostním rozhodnutím.

Význačné vlastnosti produktu: SMC dokáže data analyzovat a následně vizualizovat tak, aby výsledkům rozuměli nejen odborníci v oblasti IT či bezpečnosti, ale aby se v nich orientovalo i samotné vedení společnosti. Vysokou přidanou hodnotu a zásadní konkurenční rozdíl tvoří podpora odbornými konzultanty a prvky bezpečnostní heuristiky umožňující provádět správná rozhodnutí i za situace, kdy některé klíčové informace chybí.

Cena produktu: Dle komplexnosti implementace desítky až stovky tisíc korun měsíčně

Přihlašovatel: Next Generation Security Solutions s.r.o.

Podrobnější informace: zde na webu

 

ThreatGuard


ThreatGuard vyhledává, analyzuje a monitoruje nejnovější bezpečnostní hrozby a identifikuje reálná rizika a jejich kritičnost pro firemní prostředí. Konkrétní uživatel produktu tak získává rychle a včas aktuální přehled o nejnovějších kybernetických hrozbách relevantních pro jeho vlastní IT infrastrukturu, a to včetně doporučení, jak se bránit.

Hrozby vyhledává, analyzuje, hodnotí a nápravná opatření připravuje i testuje v LABu expertní tým IT analytiků spol. COMGUARD. Díky aktivním filtrům jsou uživatelé upozorněni na ty hrozby, které jsou pro ně relevantní. ThreatGuard obsahuje ucelené reporty a je připravován tak, aby byl srozumitelný nejen IT odborníkům a bezpečnostním manažerům. Slouží také jako podklad pro rychlá a kvalifikovaná rozhodnutí. Uživatel má v reportu k dispozici rovněž návrhy nápravných opatření (v podobě workaroundů, konfigurací apod.), které může rovnou přeposlat kompetentním osobám jako přímočarý návod za účelem eliminace hrozby. Hrozby jsou kategorizovány dle typu a míry rizikovosti.

Význačné vlastnosti produktu: ThreatGuard vyhledává, analyzuje, monitoruje aktuální kybernetické hrozby, identifikuje jejich reálná rizika a kritičnost pro konkrétní firemní IT prostředí. Doporučuje i nápravná opatření, díky kterým snižuje riziko kompromitace IT infrastruktury.

Cena produktu: neuvedena

Přihlašovatel: COMGUARD a.s.

Podrobnější informace: zde na webu

 

EOS IDM


EOS IDM umožňuje jednoduchou a efektivní správu informací o identitách, o agendových/obsahových a činnostních rolích, údržbu dat organizační struktury organizace až do úrovně pracovníků. EOS IDM zajišťuje moderní správu oprávnění k aplikacím informačního systému a prostřednictvím LDAP k informačnímu prostředí organizace. V produktu je možné spravovat veškeré autentizace a autorizace, které organizace společnosti vyžaduje.

EOS IDM je postaven jako multiplatformní řešení (Windows, Linux, Solaris, …) a klient v prostředí webového prohlížeče. Pro širokou integrovatelnost je připraveno otevřené rozhraní - webové služby, export dat (XML, CSV), import (XML). Nechybí automatické auditování provedených činností a zobrazení stavu v čase (časový řez).

Význačné vlastnosti produktu: Jednoduchý identitní systém, který umožňuje rychlou správu přístupů do všech informačních systémů a datových oblastí organizace, snadné modelování stromu organizační struktury včetně modelování struktury oprávnění aplikací, efektivní řízení přístupu založené na rolích nebo atributech a sdružování přístupových oprávnění do profilů pro jejich snadnější správu, provisioning a podpora SingleSignOn (SSO), plná podpora schvalovacích procesů při správě oprávnění, možnost stavby vlastních schvalovacích procesů, silné notifikační centrum pro informování dotčených osob o změnách ve struktuře či oprávněních a další notifikace.

Cena produktu: od 200 000 Kč bez DPH

Přihlašovatel: Marbes Consulting s.r.o.

Podrobnější informace: zde na webu

 

Remote Incident Response Kit (CIRK)


Forenzní služba dánské společnosti CSIS Security Group A/S za pomoci nástroje CIRK shromažďuje data týkající se informační bezpečnosti a poskytuje důkazy k incidentům pro účely technické, organizační i právní. Ať už je účelem rutinní vyšetřování incidentu nebo jen důvodné podezření, audit, či potřeba kontroly zařízení obnoveného ze zálohy, získáte podrobnou zprávu obsahující informace nezbytné pro adekvátní reakci.

Zpráva obsahuje IOC (indikátory kompromitace) a detailní informace: jak, kdy a kde byl systém napaden (prolomením hesla Brute Force Attack, phishingový mail a další typy napadení), jaké skupiny malwaru byly pro útok použity, seznam infikovaných souborů, komunikace s Command & Control centry útočníka a další spící malware čekající na spuštění. Nástroj je vhodný jako level3 podpora pro dohledová centra (SoC) nebo subjekty, které disponují vlastním Incident Respond týmem. Služba je součástí širší nabídky služeb Managed Detection and Respond firmy CSIS.

Význačné vlastnosti produktu: Rychlý forenzní nástroj pro Windows servery, stanice a zařízení Android poskytující informace pro vyšetření a řešení bezpečnostních incidentů a pro splnění zákonných požadavků na jejich dokumentaci.

Cena produktu: dle rozsahu, prostředí, časové náročnosti

Přihlašovatel: TIS partners, s.r.o.

Podrobnější informace: zde na webu

 

Informační systémy

 

ORBIT TaskControl


ORBIT TaskControl je produkt určený pro automatizaci koordinace aktivit v reálném čase. Efektivně organizuje členy týmu, automatizuje delegování úkolů, monitoruje všechny činnosti a umožňuje neustále zdokonalovat plán. Pomáhá organizacím řídit složité aktivity, protože dnes již nestačí procesy jen dobře naplánovat, ale je třeba jejich řízení automatizovat.

Přidanou hodnotou nástroje je, že může fungovat jako samostatně stojící produkt nebo jako addon k projektovým nástrojům. Přináší real time koordinaci, která je z pohledu životního cyklu projektu často zanedbávaná. Ve změnových projektech (např. stěhovaní datacentra) ušetří mnoho času a nastaví jasný řád a proces toho, kdo, co a kdy má začít dělat. Do aktivit, které se opakují, a jsou náročné na koordinaci (např. DR testy, software release management) přináší automatizované delegovaní a možnost vytváření a optimalizování šablonových postupů.

Význačné vlastnosti produktu: kompatibilita: může fungovat jako samostatně stojící produkt nebo jako addon k projektovým nástrojům, real-time koordinace projektu, zásadní časová úspora při změnových projektech, automatizované delegování a možnost vytváření šablonových postupů pro opakující se aktivity, intuitivní plánování kroků a vazeb řídícího plánu koordinátorem, hlídání návaznosti jednotlivých kroků, shlukování kroků do skupin, zobrazení reálného průběhu plnění, auditní záznamy o průběhu aktivit

Cena produktu: dle rozsáhlosti projektu

Přihlašovatel: ORBIT s.r.o.

Podrobnější informace: zde na webu

 

Anticovid19 Package


Balíček tří online aplikací, které pomáhají manažerům řídit firmu na dálku – Online schvalování, Úkoly a primaERP.

Online schvalování umožňuje v jednoduchém a plně responzivním rozhraní odkudkoliv online snadno a rychle filtrovat a schvalovat doklady či provádět další související akce. Všechna data přitom zůstávají na jednom místě v ERP ABRA Gen.

S webovým modulem Úkoly získáte rychlý přehled o úkolech každého člena týmu. Jakýkoliv úkol můžete navíc svázat přímo s dokladem v ABRA Gen. Data jsou uložena bezpečně v databázi informačního systému, ale aplikace umožňuje velmi jednoduchý online přístup, fulltextové vyhledávání, filtrování a správu položek.

Aplikace primaERP nabízí chytré sledování času pro jednotlivce i týmy pro rychlé zadávání záznamů a jejich evidenci na projektech, úkolech, činnostech a klientech. Umožňuje snadnou evidenci docházky a vytváření vyúčtování na základě zaznamenaného času.

Význačné vlastnosti produktu: Balíček tří online aplikací, které pomáhají manažerům řídit firmu na dálku, což se stalo trendem právě v době boje s koronavirovou pandemií. Řada funkcí zvyšujících efektivitu, snadné ovládání.

Cena produktu: dle rozsahu implementace

Přihlašovatel: ABRA Software a.s.

Podrobnější informace: zde na webu

 

INTUO pro home office


INTUO pro home office je moderní řešení pro středně velké a velké společnosti, kterým nabízí nástroje pro efektivní práci z jakéhokoliv prostředí, ať už jsou zaměstnanci v kanceláři, na pracovní cestě nebo pracují z domova v rámci home office.

Produkt umožňuje uživatelům mít potřebné informace vždy po ruce, a to v tzv. 360stupňovém pohledu. INTUO pro home office podporuje snadnou a efektivní spolupráci ve firmě a sdílení zásadních informací bezpečnou cestou. Záznamy a reporty veškerých aktivit, jako jsou emaily, telefonáty, nabídky, příležitosti apod., poskytují manažerům výborný přehled o práci a výsledcích jednotlivých oddělení i společnosti jako celku, a to vždy v reálném čase.

Význačné vlastnosti produktu: Zajímavý nástroj pro spolupráci odkudkoliv a řízení procesů uvnitř i vně společnosti: Týmy mají k dispozici veškeré informace a skvělé nástroje pro rozhodování, management získává jasné informace o dění ve firmě, ať už se členové týmu nacházejí kdekoliv.

Cena produktu: živá ukázka zdarma, následně dle rozsahu projektu (řádově desetitisíce Kč)

Přihlašovatel: Digital Resources a.s.

Podrobnější informace: zde na webu

 

ABRA E-shop


ABRA E-shop je zcela integrovaný s ERP systémem ABRA Gen. Veškerá data, změny i podklady tedy čerpá v reálném čase přímo ze skladových karet produktů či z adresáře firem, bez hledání, přepisování nebo dalšího ověřování.

Všechny kroky během objednávky má pod kontrolou zákazník a e-shop bez dalších zásahů automaticky pracuje s aktuálními informacemi, které jsou třeba k bezchybnému vyřízení, včetně plateb, dokladů a expedice. Nechybí okamžitá aktualizace skladových zásob, cenotvorby a promítnutí informací z prodeje do ostatních požadovaných oblastí (CRM, nákup vyprodaného zboží, účetnictví apod.). Administrace e-shopu probíhá v jednom informačním systému přímo na skladových kartách produktů, neexistuje tedy riziko nesrovnalostí, chyb či zastarání informací.

Význačné vlastnosti produktu: Trvalá garance propojení informačního systému a e-shopu od jednoho výrobce, administrace přímo v informačním systému ABRA Gen, práce v reálném čase se stejnými daty jako informační systém, plné využití cenotvorby nastavené v ABRA Gen, možnost provozu více e-shopů (oborových, podle zemí atd.) v jednom informačním systému, funkční start šablona pro velmi rychlé zřízení e-shopu s běžnými funkcemi, možnost takřka neomezených individuálních úprav a vlastního designu.

Cena produktu: dle rozsahu implementace

Přihlašovatel: ABRA Software a.s.

Podrobnější informace: zde na webu

 

ChargeUp


ChargeUp je komplexní softwarové řešení, díky kterému mohou provozovatelé dobíjecích stanic zpeněžit své investice a vzdáleně spravovat dobíjecí stanice bez ohledu na jejich typ a počet. Z jednoho místa je možné ovládat dobíjecí stanice a aktivně monitorovat jejich dostupnost a stav. ChargeUp pokrývá všechny procesy související s poskytováním soukromého i veřejného dobíjení elektromobilů s cílem realizovat maximální zisk a zrychlit tak návratnost investice do výstavby dobíjecí infrastruktury.

ChargeUp ovšem nabízí také aplikaci pro koncové uživatele. Řidiči elektromobilů mohou pomocí interaktivní mapy snadno najít dobíjecí stanici provozovatele, vybrat preferovaný dobíjecí tarif, zahájit dobíjení, zaplatit za něj jednou z dostupných platebních metod a obdržet účtenku v souladu s platnou legislativou, a to vše v jediné aplikaci.

Význačné vlastnosti produktu: Podpora v režimu 24/7, která zajistí řešení všech možných problémů, přičemž aktivně monitoruje provoz všech stanic s cílem minimalizovat jejich výpadky. Snižuje náklady na provoz a servis dobíjecích stanic, zvyšuje jejich dostupnost. Poskytuje možnost zobrazení dobíjecích stanic na veřejných mapách a zpoplatnění služby dobíjení vč. řešení platebního styku. Otevřená technologie využívající komunikačních standardů umožňuje řídit stanice různých výrobců. Flexibilní licenční model.

Cena produktu: Dle licenčního modelu. První model je reprezentován fixním měsíčním licenčním poplatkem za dobíjecí bod. Druhý, progresivní licenční model, je založen na obratu dobíjecí stanice tak, aby výše licenčního poplatku rostla spolu s byznysem zákazníka.

Přihlašovatel: Unicorn Systems a.s.

Podrobnější informace: zde na webu

 

ALeX


ALeX je moderní, plně konfigurovatelný webový informační systém DMS/ECM pro správu informací a souvisejících dokumentů libovolného formátu. Umožňuje bezpečné sdílení informací jak uvnitř firmy, tak i mezi pobočkami či obchodními partnery. Pomůže vám uchovat dokumenty v aktuálních verzích a umožní snadnou orientací v obrovském množství vložených záznamů. Díky unikátnímu licenčnímu modelu může ALeX ve firmě využít opravdu každý.

Význačné vlastnosti produktu: Snadné řízení procesů i toků elektronických dokumentů - pro schvalování, řízené seznamování i bezpečné, dlouhodobé ukládání informací. Řeší oběh a schvalování smluv či faktur, distribuci příchozí i odchozí pošty jak elektronické, tak listinné, konektivitu k datovým schránkám i dlouhodobé ukládání stažených zpráv, pomáhá vyřešit procesy řízení kvality. ALeX je vhodným CDE úložištěm pro BIM, je nasaditelný na téměř libovolné agendy. Lze provozovat v cloudu nebo na vaší IT infrastruktuře.

Cena produktu: neuvedena

Přihlašovatel: EXCON, a.s.

Podrobnější informace: zde na webu

 

Personální a mzdový software plusPortal


plusPortal je moderní online personální a mzdový software, který je plnohodnotným HR systémem pro personální i jiné business procesy. Umožňuje uživatelům eliminovat papírovou agendu, časové prodlevy a vzdálenost mezi lidmi (subjekty, pobočkami). V plusPortalu lze pracovat i na cestách, což usnadňuje zaměstnancům komunikaci s centrálou či nadřízenými/podřízenými v reálném čase.

Systém nabízí rovněž modul pro zpracování mezd a platů s možností přímé účasti zaměstnanců, propojení s evidencí docházky, dovolených či nároku na stravenky. plusPortal je dle výrobce postaven na moderních webových technologiích a uživatelsky je velice snadno ovladatelný a přizpůsobitelný individuálním potřebám firem. Významnou přidanou hodnotou je schopnost široké spolupráce s okolními informačními systémy - dle výrobce dokáže pojmout data z téměř jakéhokoli zdroje a dále s nimi pracovat.

Význačné vlastnosti produktu: Webový HR systém, který umožňuje propojení všech zaměstnanců, personálních a mzdových procesů bez ohledu na vzdálenost mezi jednotlivými kancelářemi, pobočkami, zaměstnanci. Nabízí i evidenci více zaměstnavatelů holdingové struktury. Uživatelské ovládání je intuitivní, lze zakoupit potřebný modul nebo celý systém. K dispozici jsou moduly: Personalistika, Mzdy, Docházka, Volno, Nábor, Pracovní cesty, Drobné výdaje, Vzdělávání, Hodnocení, Stravování.

Cena produktu: dle výběru modulů a počtu zaměstnanců

Přihlašovatel: PC HELP, a.s.

Podrobnější informace: zde na webu

 

TULIP cloudová platforma


TULIP je cloudové řešení, které umožňuje optimalizovat vybrané firemní procesy. V TULIPu můžete evidovat docházku zaměstnanců, posílat jim výplatní pásky na zabezpečený účet, nastavit schvalovací procesy pro svoje faktury nebo spravovat služební cesty. Řešení je dle výrobce plně v souladu s platnou legislativou a díky vysokému stupni zabezpečení i s GDPR. TULIP vám může pomoci výrazně snížit počet chyb při papírovaní a ušetřit velké množství financí i času.

Význačné vlastnosti produktu: Jednoduchost řešení, propojení většiny HR procesů a schvalování faktur do jedné platformy. Jde o lokální řešení plně v souladu s českou legislativou, dle výrobce se ale hodí i pro mezinárodní firmy, které mají členy týmů v zahraničí. V účetní oblasti systém automatizuje zpracování přijatých dokladů. V ideálním případě je schopen fakturu automaticky zaúčtovat po přijetí a schválení klientem, a to bez nutnosti manuálního zásahu účetní. Uživatelsky přívětivý produkt.

Cena produktu: V závislosti na modulech. Cenu tvoří implementační poplatky a měsíční poplatky podle počtu uživatelů.

Přihlašovatel: TULIP Solutions CZ s.r.o.

Podrobnější informace: zde na webu

 

Edookit


Edookit je školní informační systém, který propojuje školu s rodinou. Umožňuje škole řízení vzdělávacího procesu včetně vzdálené výuky, testování, hodnocení a plnohodnotné komunikace s žákem i s rodiči.

Podporována je přímá komunikace mezi jednotlivými účastníky formou odpovídání na zprávy, ale i známky, události nebo aktivity v hodině. Pro rodiče a žáky je k dispozici snadný a přehledný systém v progresivní mobilní aplikaci. Pro učitele a vedení školy je systém velmi rychlý a intutivní, provozovaný plně v cloudu.

Význačné vlastnosti produktu: Produkt nahrazuje papírovou komunikaci mezi školou a rodinou. Nabízí přehledné rozhraní a rodičům i žákům snadno použitelnou mobilní aplikaci. Provoz v cloudu.

Cena produktu: Pro běžnou školu do 300 žáků stojí 1494 Kč vč. DPH měsíčně za všechny moduly včetně prémiové technické podpory.

Přihlašovatel: Unicorn Systems a.s.

Podrobnější informace: zde na webu

 

Řešení pro vzdělávání

 

Datová BI akademie


Datová akademie je propracovaný a dlouhodobý vzdělávací program pro všechny, kteří se ve firmách snaží z dat získávat smysluplné informace a používat je k řízení a dalšímu rozvoji byznysu. Účastníci akademie se nejdříve formou interaktivních workshopů učí, jak o datech přemýšlet, definovat smysluplné informace, skládat z nich efektivní reporty, dashboardy a analýzy. Následují semináře zaměřené na to, kde ve firmě pro tyto ukazatele najít potřebná data a jak je zpracovávat, a končí workshopy na použití konkrétních analytických a reportingových technologií. Celý program tvoří kombinace "out of the box" seminářů, workshopů upravených pro podmínky konkrétní společnosti a následného mentoringu. Počítá také s výchovou interních lektorů, kteří zajistí průběžné vzdělávání i do budoucna. Cílovou skupinou jsou jak IT pracovníci mající na starosti datové sklady a reportingová řešení, tak i samotní byznysoví uživatelé a celé vzdělávání směřuje k vybudování moderní, otevřené informační kultury ve firmě.

Význačné vlastnosti produktu: V současnosti je valná většina školení v oblasti Business Intelligence omezená na používání BI nástrojů, ale Datová akademie vychází z premisy, že hlavní problém Business Intelligence nespočívá v neznalosti technologií, ale v omezených analytických schopnostech lidí. Snaží se účastníky nejdříve inspirovat, jaká data má smysl analyzovat, kde je ve firmě najít a jak je kombinovat do smysluplných výstupů, které budou lidem reálně pomáhat v každodenní práci. Navazující technologická školení pak účastníkům dávají výrazně větší smysl a praktický přínos. Semináře jsou proloženy pozitivními i odstrašujícími příklady z praxe a snaží se účastníky aktivně zapojit tak, aby je vzdělávání bavilo a budilo v nich nadšení do práce s daty. Klasický formát seminářů a workshopů je doplněn o výuková videa, ke kterým se účastníci mohou vracet, a následný průběžný mentoring zaměstnanců, aby vše neskončilo jen ve školící místnosti.

Cena produktu: dle rozsahu zadání

Přihlašovatel: dolphin consulting s.r.o.

Podrobnější informace: zde na webu

 

Online vzdělávací kurzy Red Monster


Red Monster jsou online vzdělávací kurzy pro žáky základních a středních škol. Žákům přinášejí možnost studovat kdekoliv, na jakémkoliv zařízení. S pomocí aplikace se učí postupným procházením jednotlivých lekcí, získané vědomosti si procvičují a testují. Každý žák má přehled o svých výsledcích díky kompletní historii studia.

Kurzy jsou vhodné pro individuální i skupinovou výuku. Učitelé je mohou využívat ve škole na interaktivních tabulích nebo tabletech. Kurzy jsou skvělou pomůckou také pro vzdálenou výuku, kdy učitelé žákům zadají, které lekce si mají projít. S pomocí kurzů se žáci doma připraví a při výuce ve škole se učitel může více zaměřit na propojení získaných vědomostí s praxí. Pro autory kurzů má řešení několik výhod. Výukový obsah mohou vytvářet z domova, vzdáleně nad obsahem komunikovat s ostatními autory a ihned na základě zpětné vazby opravit případné nedostatky.

Význačné vlastnosti produktu: Kurzy Red Monster se soustředí na výukovost. Umožňují dětem nejen si zopakovat učivo, které probírají ve škole, ale systematicky je učí všem důležitým znalostem z jednotlivých předmětů. Součástí každého kurzu jsou i různé typy testů, ve kterých si děti mohou znalosti prověřit. Prostředí aplikace je plně responzivní. Výukový obsah kurzů je dle výrobce v souladu s rámcovým vzdělávacím programem MŠMT a na jeho tvorbě se podílejí učitelé z praxe. Jednotlivé kurzy jsou zaměřené na konkrétní vyučované předměty, obsah jednoho kurzu pokrývá zpravidla učivo pro jeden školní rok nebo jedno vybrané téma. Kurzy jsou vytvářeny tak, aby žáky motivovaly k učení.

Cena produktu: 1 kurz s roční licencí za 39 Kč; aktuálně zdarma

Přihlašovatel: Unicorn Vysoká škola s.r.o.

Podrobnější informace: zde na webu

 

Řešení pro velké objemy dat

 

Hitachi Virtual Storage Platform E990


Jde o novou výkonnou all-flash platformu od Hitachi Vantara založenou na technologii NVMe. Platforma Hitachi Virtual Storage Platform E990 (VSP E990) spolu s Hitachi Ops Center poskytuje možnost řešení NVMe all-flash pro řadu řešení Hitachi Vantara pro středně velké podniky a přidává do širokého portfolia výkonná infrastrukturní řešení, která podle výrobce nabízejí nejlepší výkon ve své třídě a zahrnují Hitachiho podpis 100% záruky dostupnosti dat pro podniky všech velikostí.

Platforma je ve své kategorii cenově zajímavá a přináší velmi vysoký výkon - dle specifikací výrobce dosahuje výkonu až 5,8 Milionu IOPS, latenci 64µs. VSP E990 je k dispozici spolu s ostatními produkty řady VSP G a VSP F, což zákazníkům poskytne flexibilitu pro všechny požadavky na „all-flash“ a hybridní úložiště.

Význačné vlastnosti produktu: Velmi vysoký výkon ve své třídě, dle výrobce nejvyšší mezi veškerou konkurencí - až 5,8 millionů IOPS, velmi nízká latence od 64µs. Management je řízen umělou inteligencí, řešení je připraveno na FC-NVMe.

Cena produktu: dle konfigurace

Přihlašovatel: DNS a.s.

Podrobnější informace: zde na webu

 

Vývoj softwaru a online služby

 

JunoOne


JunoOne je velmi zajímavým nástrojem pro testování softwaru. Díky agilní správě projektů můžete řídit tým testerů i další businessové či technicky orientované uživatele.

K dispozici je uživatelsky příjemné prostředí pro tvorbu testů, sledování chyb, delegaci úkolů a další funkce pro profesionální a úspěšné zajištění správnosti fungování softwarového developmentu. Nechybí ani robustní integrace na Atlassian Jira, GitLab a OTRS.

JunoOne je sice postavený na principech ISTQB, ale jeho jedinečnost tkví ve vlastnostech postavených na zkušenostech z reálného testování, takže má potenciál velmi dobře splnit očekávání každého testera či manažera a nezatěžovat ho složitými procesními postupy.

Význačné vlastnosti produktu: All-in-one nástroj pro správu testování, který obsahuje designovou sekci pro agilní správu epiců, plán a analýzu testů pro definování test sprintů a jim přiřazených sad testovacích scénářů. Dále exekuci testů, propracovanou tvorbu bugů a úkolů pro delegaci práce na testech. V tomto obsáhlém nástroji naleznete i sekci pro automatizované spuštění svých testů přes Jenkins.

Cena produktu: 5 Eur za uživatele/měsíc

Přihlašovatel: DENEVY s.r.o.

Podrobnější informace: zde na webu

 

IoTPORT.cz


Online platforma Českých Radiokomunikací (CRA) sdružující firmy podnikající v oblasti internetu věcí (IoT). Nabízí na jednom místě informace o IoT službách CRA, přehled současných partnerů, jejich řešení, strukturovaný partnerský program a možnost propagace jednotlivých akcí, webinářů a interaktivních konferencí. Registrované subjekty zde mohou prezentovat svá řešení, hardware, software i vlastní společnost a sdělit potenciálním klientům a stávajícím partnerům, že právě jejich řešení stojí za implementaci. IoTPORT umožňuje i efektivní správu řešení a komunikaci s CRA.

Význačné vlastnosti produktu: Jedinečný informační portál IoT sdružující firmy podnikající v oblasti internetu věcí (IoT). Informace o IoT službách CRA i jejích partnerů na jednom místě, přehled zajímavých IoT řešení.

Cena produktu: individuální

Přihlašovatel: České Radiokomunikace a.s.

Podrobnější informace: zde na webu

 

Pozoruhodné produkty pro rok 2020 z 1. kola najdete zde.


(8. 6. 2020 | redakce2)


Tento článek je součástí speciálu:

Rok 2020 plný překvapení: Pozoruhodné produkty a trendy v IT

I rok 2020 přináší rychlý vývoj v oblasti informačních a komunikačních technologií, a to navzdory pandemii COVID-19. Novinky lze sledovat jak...


Facebook Twitter
Komentáře, názory a rady

Zatím sem nikdo nevložil žádný komentář. Buďte první...

>>> Číst a vkládat komentáře <<<
©2011-2024 BusinessIT.cz, ISSN 1805-0522 | Názvy použité v textech mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků.
Provozovatel: Bispiral, s.r.o., kontakt: BusinessIT(at)Bispiral.com | Inzerce: Best Online Media, s.r.o., zuzana@online-media.cz
O vydavateli | Pravidla webu BusinessIT.cz a ochrana soukromí | Používáme účetní program Money S3 | pg(7859)