O nás     Inzerce     KontaktSpolehlivé informace o IT již od roku 2011
Hledat
Nepřehlédněte: Nenechte si ujít: Nové pozoruhodné IT produkty pro rok 2023
Správa dokumentů
Digitální transformace
Informační systémy
Hlavní rubriky: Informační systémy, Mobilní technologie, Datová centra, Sítě, IT bezpečnost, Software, Hardware, Zkušenosti a názory, Speciály

Pozoruhodné IT produkty 2023
E-knihy o IT zdarma
Odborné IT konference BusinessIT
Manuál Linux

Top 10 technologických předpovědí pro IT na rok 2018

I když k technologickým předpovědím řada z nás přistupuje rezervovaně, jedno se jim nedá upřít: Pocházejí-li z inspirativního zdroje, vedou alespoň k zamyšlení. A někdy i k přehodnocení vlastních vizí budoucnosti. Následujících deset předpovědí z dílny analytiků společnosti Gartner pro rok 2018 a léta následující tento potenciál rozhodně má.

Následující předpovědi se zaměřují nejen na dopady vybraných informačních technologií na byznys, ale v některých případech také na naše soukromé životy. Jedna se pak dotýká předpokládaného vývoje „digitálních obrů“, tedy největších společností v digitálním byznysu. Nutno ovšem dodat, že ony předpovědi především naznačují - a de facto tak vyzývají k zamyšlení nad změnami, které se mohou dotknou - a nejspíše dotknou - většiny z nás.


“Technologické inovace přicházejí tempem, s nímž většina organizací nedokáže udržet krok. Než je jedna novinka zavedena, objeví se několik dalších,” upozorňuje viceprezident výzkumu ve společnosti Gartner Daryl Plummer. “CIO a ředitelé IT v podnicích a organizacích musejí nasadit tempo, které lze udržet bez ohledu na to, co budoucnost přinese. Naše předpovědi nabízejí vhled do této budoucnosti – je ale na podnicích, aby nastolily disciplínu potřebnou pro dosažení a udržení onoho tempa. Ti, kdo chtějí nové technologie skutečně efektivně využít, musejí zařadit vyšší rychlost. A počítat s tím, že rychlé tempo změn si vyžádá novou škálu dovedností a znalostí.”

Vizuální a hlasové vyhledávání

Firmy, jež upraví své weby tak, aby podporovaly vizuální a hlasové vyhledávání, dosáhnou zvýšení obratu z digitálního (online) prodeje o 30 % - do roku 2021.

Vyhledávací dotazy založené na hlasu a obrazu umožnují marketérům lépe chápat, co zákazníky zajímá a jaký je jejich záměr. V kombinaci s dalšími kontextuálními indiciemi, které je možné vyčíst například z chytrého telefonu, mohou technologicky progresivní značky a online obchodníci profitovat z posunu zákazníkům k těmto způsobům vyhledávání a interakce. Konkurenční výhoda bude spočívat zejména v lepším konverzním poměru, růstu obratu, schopnosti oslovit nové zákazníky, růstu tržního podílu a vyšší míře zákaznické spokojenosti. Samotný trh hlasových zařízení jako jsou Amazon Echo či Google Home vygeneruje do roku 2021 obrat 3,5 miliardy dolarů. Značky a obchodníci, kteří dokáží objevit způsoby, jak využít tyto systémy, zaznamenají výrazný růst obratu v digitálních prodejních kanálech.

Kryptoměny v bankovnictví

Bankovní sféra vygeneruje miliardu dolarů v přidané hodnotě z používání kryptoměn založených na blockchainu. Do konce roku 2020.

Současná kombinovaná hodnota kryptoměn, včetně populárního Bitcoinu, v celosvětovém oběhu je 155 miliard dolarů – roste s tím, jak se jejich používání rozšiřuje a zvětšuje se zájem na trhu. Kryptoměny jsou vyspělejší než technická a obchodní infrastruktura, která je podporuje. To je zčásti dáno nedostatkem důvěry, kterou tokenizačním technologiím doposud vyjádřila širší komerční sféra. Jakmile ale banky začnou vnímat kryptoměny a digitální aktiva ve stejném kontextu jako tradiční finanční instrumenty, začne se zvyšovat jejich širší obchodní hodnota. K tomu bude třeba, aby byl ve všech odvětvích zvážen pohled na současné obchodní modely založené na fiat měnách – zejména naceňování zboží a služeb, účetní a daňové postupy, platební systémy a řízení rizik, aby bylo možné tyto nové typy hodnoty zakomponovat do obchodních strategií.

Falešné informace

Většina lidí ve vyspělých ekonomikách bude “konzumovat” víc falešných než pravdivých informací. Do roku 2022.

Fenomén “fake news” se v letošním roce stal globálním politickým i mediálním tématem. Přestože si je existence falešných zpráv veřejnost vědoma, je důležité mít na paměti, že digitálně vytvářený obsah, který neodráží skutečnost či autentické informace, jde daleko za hranice zpravodajství. Nárůst tohoto druhu obsahu ve světě do značné míry ovládaném sociálními médii může být pro organizace skutečným problémem – musejí nejen pozorně sledovat, co se říká o jejich značkách, ale také v jakém kontextu, aby dohlédly na to, že nejsou spojovány s obsahem, který by je mohl poškodit.

Falešná realita

Falešná realita či falešný obsah vytvářený pomocí umělé inteligence (AI) předstihne možnosti AI jej detekovat, což vyvolá rostoucí “digitální nedůvěru”. Do roku 2020.

Falešnou realitou jsou zde myšleny digitálně vytvořené obrázky, video, dokumenty nebo zvuky, jež vytvářejí přesvědčivou iluzi věcí, které se nikdy nestaly nebo neexistují tak, jak je předkládáno. Možnosti vytvářet a šířit obsah, který byl zlehka či výrazně pozměněn, se v posledních třiceti letech výrazně zvětšily - s růstem uživatelů internetu a nekontrolované distribuce obsahu. Další vlnou tohoto fenoménu bude strojově vytvářený obsah. “K odhalení falešné reality má nejlepší předpoklady umělá inteligence, jež dokáže nacházet a sledovat známky podvrženého obsahu rychleji než lidé,” upozorňuje Plummer. “Bohužel za nástupem falešné reality vytvářené pomocí AI paradoxně zaostává využívání AI pro odhalování těchto případů.”

Boty a chatboty na vzestupu

Více než polovina organizací bude ročně do tvorby botů a chatbotů investovat víc než do vývoje tradičních mobilních aplikací. Do roku 2021.

Pozornost uživatelů se rychle přesouvá od individuálních aplikací na mobilních zařízeních směrem k post-aplikačním technologiím jako jsou boti a chatboti, tedy stroje, které komunikují s lidmi přirozenou formou. Dnes jsou chatboti často tváří umělé inteligence a budou mít vliv na všechny oblasti interakce a komunikace s lidmi. Boti navíc mění to, jak jsou stavěny samotné aplikace a jak lidé technologie používají. Správné využití botů má potenciál zvýšit míru zapojení zaměstnanců a zákazníků, protože mohou pomoci při automatizaci úkonů a uvolnit tak kapacity zaměstnanců pro nestandardní procesy včetně zodpovídání dotazů.

IT oddělení se promění

40 procent IT zaměstnanců budou všeumělové zastávající více rolí, většina z nich bude spíše na straně byznysu než technologií. Do roku 2021.

IT specialisté v současné době představují asi 42 % všech zaměstnanců v IT odděleních. Analytici Gartneru ale odhadují, že do roku 2019 poklesne počet IT technických specialistů mezi nově nabíranými zaměstnanci o 5 procentních bodů - s ohledem na to, že nové aktivity v oblasti digitálního byznysu budou vyžadovat univerzálněji orientované pracovníky. Tato změna se začne nejdříve projevovat v oblasti správy infrastruktury a provozu IT, kde bude větší poptávka po správě infrastruktury na vyžádání (cloudu). Následovat bude nárůst netechnických IT manažerů a vedoucích pracovníků s univerzálnějším profilem a nakonec se tento trend promítne i do oblastí vývoje softwaru, správy digitálních produktů, správy projektů/programů/portfolií, řízení zákaznické zkušenosti a podnikové/informační architektury.

Umělá inteligence prorazí

AI začne hrát pozitivní roli na pracovním trhu – vznikne díky ní 2,3 milionu nových míst, zatímco jen 1,8 milionu pracovních míst její vinou zanikne. V roce 2020.

V roce 2019 nicméně vlivem IT zanikne víc pracovních míst, než kolik jich IT nově vytvoří. Podle Gartner se tak do roku 2020 počet míst, která díky AI vzniknou, vyrovná počtu těch, která zanikla. Zda budou místa přibývat nebo ubývat bude nicméně závislé na daném odvětví – některá zaznamenají trvalý, jiná pouze přechodný úbytek pracovních míst a budou i taková, jako je zdravotní péče nebo školství, kde k čistému poklesu nedojde vůbec. AI navíc zvýší produktivitu v řadě oborů. Při důmyslném nasazení může také obohatit kariéru, zatraktivnit či proměnit některé tradiční pracovní postupy a vytvořit zcela nová odvětví.

Internet věcí

Internet věcí (IoT) bude v 95 % nově navrhovaných elektronických zařízení. Do roku 2020.

Prvky IoT nabídnou zajímavé přínosy. Kombinace možnosti ovládání či správy prostřednictvím chytrého telefonu, cloudu a levných modulů s příslušnými funkcemi znamená, že sofistikovaný dohled, správa a ovládání bude u nových zařízení znamenat jen minimální navýšení výrobních nákladů. Jakmile se stanou široce dostupnými, lze očekávat, že zákazníci k zařízením podporujícím IoT sami rychle přejdou, a to doslova lavinovým efektem. Každý výrobce by proto měl přinejmenším začít plánovat, jak do svých výrobků pro koncové i firemní zákazníky zakomponovat IoT technologie.

Rizika internetu věcí

Polovina bezpečnostních rozpočtů pro oblast IoT bude vynakládaná na nápravu závad, svolání vadných výrobků a bezpečnostní selhání, spíše než na vlastní ochranu. Do konce roku 2022.

Rizika související se zaváděním IoT se ve značné míře vážou na nečekané dopady toho, když “všudypřítomné digitálno” vstupuje do nových odvětví a tržních segmentů. Požadavky jako je pravidelná aktualizace zařízení (podobně jako například u mobilních telefonů) zde může být obtížnější plnit – a neschopnost tyto aktualizace na dálku provádět může následně vést k rozsáhlým a nákladným svoláním výrobků. V průmyslových prostředích, kde je možné udržet jednotnější a kompaktnější IoT infrastrukturu, se nemusí jednat o velký problém, v případě zařízení na koncovém trhu, kde je navíc třeba chránit zákazníky, se ale nejspíš dočkáme nových regulací a předpisů souvisejících se zabezpečením prvků internetu věcí.

Digitální obři se změní

Pět ze sedmi “digitálních obrů” si cíleně přivodí narušení vlastního obchodního modelu s cílem vytvořit novou příležitost pro ovládnutí trhu. Do roku 2020.

V rámci svých novátorských aktivit se “digitální obři”, tedy společnosti jako jsou Alibaba, Amazon, Apple, Baidu, Facebook, Google, Microsoft a Tencent, nejspíše dostanou do situací, kdy bude jejich vliv v dané oblasti tak velký, že bude obtížné vytvářet další přidanou hodnotu. To nevyhnutelně povede k cílenému narušování vlastních obchodních modelů ve snaze vytvořit nový trh a získat na něm vedoucí postavení. Jde o riskantní strategii, riziko nicnedělání ale může být ještě větší.

“Například společnost Research in Motion mohla narušit svůj vlastní obchodní model, pokud by nabídla BlackBerry messenger a síťové funkce pro iPhone nebo telefony s Androidem. Vzdali by se sice exkluzivity těchto funkcí na svých přístrojích a narušili tím svůj obchodní model, zároveň by si ale vytvořili tržní prostor v rámci konkurenčních ekosystémů, na němž by bylo možné rozvíjet svůj vliv namísto sledování vlastního úpadku,” říká Plummer. “Digitální obři mají enormní zájem na tom, aby se tempo inovací zrychlovalo. Ti, kdo chtějí být v digitálním prostředí na špici, proto musejí neustále hledat nové příležitosti i v případě, že to znamená ohrožení sebe sama.”


(4. 12. 2017 | redakce2)


Tento článek je součástí speciálu:

IT v roce 2018: Umělá inteligence i falešná realita

Kryptoměny v bankovnictví, falešná realita, boty a chatboty, umělá inteligence, digitální dvojčata, konverzační platformy, nové triky ransomwaru, ale i odhad...


Facebook Twitter

Partneři speciálu:Komentáře, názory a rady

Zatím sem nikdo nevložil žádný komentář. Buďte první...

>>> Číst a vkládat komentáře <<<
©2011-2023 BusinessIT.cz, ISSN 1805-0522 | Názvy použité v textech mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků.
Provozovatel: Bispiral, s.r.o., kontakt: BusinessIT(at)Bispiral.com | Inzerce: Best Online Media, s.r.o., zuzana@online-media.cz
O vydavateli | Pravidla webu BusinessIT.cz a ochrana soukromí | Používáme účetní program Money S3 | pg(5513)