O nás     Inzerce     KontaktSpolehlivé informace o IT již od roku 2011
Hledat
Nepřehlédněte: Nově: Pozoruhodné IT produkty 2021 podruhé
Správa dokumentů
Digitální transformace
Informační systémy
Hlavní rubriky: Informační systémy, Mobilní technologie, Datová centra, Sítě, IT bezpečnost, Software, Hardware, Zkušenosti a názory, Speciály

Pozoruhodné IT produkty 2021
E-knihy o IT zdarma

Odborné IT konference BusinessIT
Manuál Linux

Strategie pro modernizaci datového centra

Moderní koncept datového centra by měl být postavený na otevřených API rozhraních, přinášející benefity výběru toho nejlepšího z každé oblasti do jednoho funkčního ekosystému. Má být holistický a abstrahovat od hardwarové vrstvy a zároveň adaptivní s orientací na pružnost vůči měnícím se business požadavkům. Jak se ale k takovému ideálnímu datovému centru dostat?

Kdo to tu platí?

Nejprve si položme několik návodných otázek souvisejících s výstavbou datových center. Kdo dnes rozhoduje, jak bude vypadat, jaké bude poskytovat služby? Chceme je vůbec budovat jako privátní, anebo využívat tzv. public cloudů?

Jako u každé “stavby” hraje klíčovou úlohu investor nebo sponzor projektu. Kdo tedy uvolňuje IT rozpočet? Vždy jde o tu část organizace, které služby datového centra (nebo šířeji ICT služby) přinášejí peníze, mají pro ně hodnotu a jsou významným aktivátorem pro business. Cílem totiž vůbec není vybudovat datové centrum, infrastrukturu a související systémy... ale poskytovat takové (ICT) služby, které zajistí podporu efektivního fungování businessových funkcí, procesů a zavádění inovací tak, aby organizace, její služby a produkty byly konkurenceschopné.

Sponzor tedy bude od nás, jako poskytovatelů IT služeb, požadovat škálovatelnost, flexibilitu, spolehlivost ve smyslu zajištění trvalé udržitelnosti provozu, (nákladovou) efektivitu fungování a bezpečnost.

Při budování, rozvoji, konsolidaci či redesignu datového centra a jeho služeb bude tedy třeba veškeré tyto požadavky vzít v úvahu.

Zprostředkovaným zástupcem businessu směrem k poskytovatelům služeb infrastruktury a datových center bývá vývojář business aplikací, který očekává naplnění výše uvedených požadavků. Příliš jej přitom nezajímá, kde datové centrum běží, jaké využívá technologie (s výjimkou těch, které bezprostředně ovlivňují jeho služby), naopak ale spíše požaduje, aby spolu všechny služby správně komunikovaly.

Druhým významným činitel při zvažování koncepce moderního datového centra jsou koncoví uživatelé. Proč? Neboť právě oni pracují s business nástroji a IT systémy a jsou těmi, kdo (mimo našich zákazníků) využívají IT služeb. Motivací uživatelů je také jejich vlastní efektivita a komfort, který v případě nenaplnění vede k rozšiřování fenoménu tzv. šedého IT. Ani uživatel neřeší technologii, umístění a další faktory, které jsou starostí poskytovatelů, ale chce mít možnost de facto odkudkoli vykonat svou práci, a být tak maximálně efektivní.

Význam datových center z pohledu businessu

Proč jsou ale datová centra tak důležitá pro business? Z pohledu IT infrastruktury a požadavků na ni jsou hlavní prioritou. Mezi ukázkové příklady lze zařadit společnost Uber, pro kterou je nejdůležitějším aktivem právě vždy funkční a výkonná IT aplikace, zcela upozaděné jsou ostatní náklady. Datová centra jsou totiž dnes daleko víc vnímána jako klíčový faktor pro business než pouze místa, kde se nachází úložiště citlivých dat. Výpadky jejich provozu mohou zásadním způsobem ovlivnit právě výkon klíčových business funkcí a mít negativní dopad na konkurenceschopnost, a doslova i přežití firmy, pokud nemají zajištěnu efektivní strategii business continuity.

DC tak mají vliv na spolehlivost provozu kritických business aplikací nejen z pohledu zajištění základních non-IT funkcí jako je nepřetržitá dodávka napájení, chlazení apod., ale i dostatečně zálohovaná a kapacitní konektivita.

Přitom nejde pouze o cenově levnější centrálně provozované místo pro umístění klíčových informačních systémů, ale zejména o možnosti jeho efektivního rozšiřování na základě nových požadavků. Mít DC navržené tak, aby bylo rychle schopné reagovat na růst businessu, a podporovat nové strategické projekty se může ukázat jako klíčový aspekt právě ve formě dodatečných nákladů na infrastrukturu. Roli pak hraje nejen to, kolik „nový požadavek“ vyžaduje investic, ale zejména, jak rychle dokážeme takovou novou službu uvést na trh. Zpoždění služby pak naopak může přinést nevítané negativní dopady, kdy ztrácíme konkurenceschopnost a přicházíme o část trhu.

Jak tyto požadavky dnes řešit?

Pro technologicky orientované odborníky to nebude znít jako rajská hudba, ale vybudování či modernizace datového centra vyžaduje rozvojovou strategii. Zde pro inspiraci jeden z více možných způsobů, jak při zpracování strategie pro oblast datových center postupovat.

Ujasněte si (business) cíle

- Pro zajištění souladu vaší strategie s businessem si promluvte nejen s top managementem, který určuje obchodní strategii organizace, ale také s klíčovými sponzory jako jsou vedoucí pracovníci oddělení infrastruktury, facility manažeři, šéfové pro IT finance a oddělení nákupu. Přínosem bude, že jednak pochopíte lépe výzvy a cíle, kterých chtějí dosáhnout, zajistíte si soulad vaší strategie s business cíli a získáte i větší podporu pro její realizaci.

- Požadavky vedoucích pracovníků jednotlivých domén na IT a datová centra zdokumentujte a zrevidujte s hlavním projektovým týmem. Jejich potřeby budou pravděpodobně zahrnovat nepřetržitou dostupnost, vysoký výkon, kapacitu a možnosti obnovy pro případ havárie.

Zanalyzujte vaše stávající prostředí a DC

- Skvělým místem pro zahájení rekognoskace je mapování aplikací, které společnostem pomáhá pochopit základy stávajícího prostředí, od nichž je třeba se odrazit. Ne vždy to bývá jednoduché cvičení, podobně jako analýza aktiv.

- Podívejte se i na situaci vlastních prostor (facility), v nichž jsou vaše stávající střediska umístěná. Mohou být dědictvím historických akvizic a je důležité pochopit, zda a jak tato zařízení odpovídají celkové strategii.

- I při analýze aktuálního stavu se musíme podívat do budoucna a zhodnotit TCO stávajícího datového centra, neboť v jednom z úkolů od top managementu pro novou strategii je většinou snížení celkových provozních nákladů. Toho lze dosáhnout v určitém čase, organizace by ale také měly být připraveny na krátkodobý nárůst nákladů během zavádění nové strategie.

- Je důležité si rozmyslet, zda chceme, aby naše organizace, resp. IT mělo datová centra jako oblast svého vnitropodnikového podnikání, anebo se spíše soustředit na zajištění IT služeb? Investice do budování, správy a vlastnictví datových center nemusí být tou nejlepší a v současné době se nabízí velmi mnoho různých alternativ. Tento přístup pak stojí za rozvojem cloudových služeb typu IaaS či PaaS a obecně konceptu ITaaS (IT jako služba) v posledních letech.

Mějte vizi architektury a plánujte dopředu

- Při rozpoznání vývoje v IT a technologiích je třeba plánovat strategii v oblasti DC s výhledem do budoucna, např. na 5 let dopředu. Plánování pak musí probíhat na základě dobré znalosti aktuálního stavu i obchodních cílů, kterých chceme dosáhnout.

- Podívejte se, jak se IT prostředí posunulo během posledních tří až pěti let, spolu s tím, jak to ovlivnilo vlastní podnikání i DC jako taková. Je třeba mít svou vizi ale zároveň počítat s tím, že opět dojde k technologickým posunům (viz např. softwarově definovaná infrastruktura, kvantové počítače a neuronové sítě, Blockchain, kontejnerové technologie atp.)

- Při sestavování vize doporučujeme pracovat spíše se vzájemně propojenými rámci (framework) než se přílišně zaměřovat na konkrétní technologie tak, abychom v budoucnu nemuseli řešit problémy s kompatibilitou.

Více cest a kombinace modelů

- Neexistuje jeden univerzální model vyhovující všemu. Většina společností se vydává cestou kombinace služeb interního a externího DC, aby dosáhly nejlepších výsledků. Pro IT organizace je důležité uchopit a obsáhnout tento nový provozní model IT a řídit digitální inovace.

- K dispozici je přitom více cest:

  • ověřená řešení velkých výrobců nebo budování prostředí vlastními zdroji na open-source technologiích a komunitních řešeních (což neznamená bezplatných).
  • využití tzv. hybridních prostředí, které kombinuje to nejlepší z různých světů (on-premise, privátní cloud, různé public cloud poskytovatele i mix prostředí virtuálních serverů a kontejnerů)

- Vytvořte a porovnejte krátkodobé a dlouhodobější cenové kalkulace s každým navrženým novým scénářem, jak z hlediska souvisejících nákladů, tak i rizik a časové náročnosti na implementaci.

Vytvořte road-mapu pro zvolenou strategii

- Počítejte s tím, že implementace strategie pro DC centra zabere čas a to nejlevnější řešení není vždy to nejlepší – jde o klíčovou komponentu core businessu.

- Frank McCann z Verizon Wireless nedávno přirovnal rozvoj DC k operaci srdce, které navíc není vždy možné provést při plné anestézii. Operace takového charakteru má za cíl modernizaci DC, jeho služeb a vůbec zajistit splnění businessových požadavků. Při snaze jej rozvinout, posílit a ozdravit je třeba vše provést tedy tak, aby „pacient“ přežil.

A jaký má být výsledek?

Jak už bylo zmíněno v úvodu: Moderní koncept datového centra (a ICT obecně) by měl být postavený na otevřených API rozhraních, přinášející benefity výběru toho nejlepšího z každé oblasti do jednoho funkčního ekosystému. Má být holistický a abstrahovat od hardwarové vrstvy a zároveň adaptivní s orientací na pružnost vůči měnícím se business požadavkům. Klíčovou komponentou pro dosažení agility je pak automatizace nejen v aspektech řízení provozu, ale také v poskytování služeb DC ve smyslu automatizované konfigurace potřebných zdrojů. Všechny tyto principy v sobě inkorporují myšlenku zajištění bezpečnosti, která je nedílnou součástí celého konceptu. Důležitým prvkem DC byl vždy monitoring jeho systémů. V duchu výše uvedeného musí dojít k přerodu od monitoringu IT/NonIT systémů na sledování dostupnosti Business aplikací a nastavených parametrů komfortu jejich využívání (rychlost odezvy na podněty uživatele, dostupnost…).

Dušan Korunka, Head of Business Consulting & Architecture, ANECT; Pavel Vomáčka, Senior Business Consultant, ANECT


(25. 4. 2019 | redakce2)

Facebook Twitter
Komentáře, názory a rady

Zatím sem nikdo nevložil žádný komentář. Buďte první...

>>> Číst a vkládat komentáře <<<
©2011-2021 BusinessIT.cz, ISSN 1805-0522 | Názvy použité v textech mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků.
Provozovatel: Bispiral, s.r.o., kontakt: BusinessIT(at)Bispiral.com | Inzerce: Best Online Media, s.r.o., zuzana@online-media.cz
O vydavateli | Pravidla webu BusinessIT.cz a ochrana soukromí | Používáme účetní program Money S3 | pg(6906)