O nás     Inzerce     KontaktSpolehlivé informace o IT již od roku 2011
Hledat
Nepřehlédněte: Nejlepší IT: Pozoruhodné IT produkty pro rok 2024 podruhé
Správa dokumentů
Digitální transformace
Informační systémy
Hlavní rubriky: Informační systémy, Mobilní technologie, Datová centra, Sítě, IT bezpečnost, Software, Hardware, Zkušenosti a názory, Speciály

Pozoruhodné IT produkty 2024 podruhé
E-knihy o IT zdarma
Manuál Linux

Rok 2014: Zásadní trendy očima odborníků z IT firem

Nutnost vzdáleného - a mobilního - přístupu k informačním systémům, využívání cloudu, příležitosti dané analýzou velkých objemů dat (big data), sociální sítě, ale třeba i nové internetové domény nejvyšší úrovně nebo Bitcoin - to je jen několik z témat, kterým se v našem reprezentativním průzkumu zaměřeném na očekávání spojená s rokem 2014 věnovali zástupci IT firem působících na českém trhu. Nenechte si ujít jejich mnohdy velmi podnětné názory a vize.

Jak konkrétně jednotliví zástupci IT firem odpověděli na otázku: Jaké nejvýznamnější trendy podle vás ovlivní IT v roce 2014? Zde jsou jejich odpovědi...

V oblasti ERP bude řeč hlavně o cloudu - ale nejen o něm

V oblasti ERP systémů cítíme, že si firmy začínají více a více uvědomovat, že jedno řešení jim přináší řadu výhod oproti mnoha různým mezi sebou propojeným aplikacím, které vzájemně nemusí vždy dokonale fungovat. Dnes také již nikoho neohromíte ERP systémem bez možnosti přístupu alespoň k určitým datům z mobilního zařízení nebo PC bez ohledu na to, kde sedíte. Další trend, lze-li to tedy tak nazvat, bych viděl v rozkvětu oblasti CRM. Jednoznačným trendem bude i rozvoj využívání cloudových řešení. Zatím mám ale pocit, že česká společnost stále nerozeznává odlišnosti mezi reálným cloudem a pronájmem serverů někde v datovém centru. Hovoříme-li tedy o skutečném cloudu a reálných aplikacích provozovaných např. v Amazonu nebo Azure, řekl bych, že penetrace zde bude pozvolnější. Martin Jirmann, generální ředitel ABRA Software

Zřejmě očekáváte odpověď z oblasti IT, osobně se však domnívám, že primárním fenoménem, který ovlivní náš osobní i pracovní život, bude současná (a nastávající) ekonomická situace ve světě. Jsem přesvědčen, že stav ekonomické nestability, nepředvídatelnosti, potažmo nejistoty se promítne do dalšího přibržďování investic (a to nejen u odběratelů, ale i na straně dodavatelů), ti chytřejší ovšem investovat průběžně budou. V oblasti IT to povede k pozvolnějšímu nástupu cloudových technologií, další pronikání mobilit do našeho každodenního života však už je nezastavitelným trendem. Jiří Hub, Chief Operating Officer a místopředseda představenstva, Asseco Solutions

Nejvýznamnějším trendem bude rozvoj všeho, co byť jen vzdáleně souvisí s cloudem. Jednoduchost použití a možnost sdílet data převáží nad většinou vyšší cenou či obavou z bezpečnostních rizik. Martin Cígler, předseda představenstva Cígler Software

V oblasti podnikových informačních systémů ERP je, více než cokoliv jiného, znatelný tlak na zvyšování efektivity chodu firmy, zvyšování obratu a ziskovosti. Naopak ustupuje snaha o neustálé a opakované snižování nákladů, protože v řadě firem by přínosy byly minimálně sporné, popřípadě už prostě není co redukovat. Z hlediska technologií se výrazněji projeví příchod ERP systémů na tablety a smartphony a naopak další vystřízlivění v oblasti cloudu. Jiří Rákosník, obchodní ředitel J.K.R.

I v roce 2014 budou dle mého názoru pokračovat silné snahy poskytovatelů cloudových řešení přesvědčit potenciální zákazníky o obrovské výhodnosti přechodu IT do „oblak“. Díky vzrůstající nabídce všemožných aplikací poskytovaných ve formě služeb budou hlavně malé a střední firmy víc a víc slyšet na tuto možnost, zatímco velké firmy a organizace budou obezřetnější spolu s odtajňováním různých afér spojených s úniky dat i vzhledem k hlubšímu poznání legislativních omezení. Dalším důležitým aspektem bude i v ČR stále rostoucí množství uživatelů využívajících vlastních mobilních zařízení pro přístup k podnikovým zdrojům. A v ČR snad novela zákona o veřejných zakázkách přinese pozitivní změnu a méně rušených nebo uměle protahovaných výběrových řízení. Iva Stanovská, Ředitelka pro rozvoj a interní služby, AQUASOFT

Pokračujícím trendem budou mobilní aplikace. Již v roce 2013 25% všech nových instalací nebo upgradů ERP IFS Aplikací obsahovalo mobilní řešení (dle naší interní statistiky z prodejů v severní Americe a Evropě). A proto se budeme dále zaměřovat na vývoj těchto aplikací a zvyšovat tak efektivitu uživatelů a rychlejší návratnost investice. IFS také letos jako první ERP dodavatel představila enterprise mobilní aplikaci na platformě Samsung Knox. Pavel Bláhovec, ředitel obchodu a podpory, IFS Czech

Nepochybně i IT bude ovlivněno nestabilní politickou situaci v ČR na pozadí postupně se zlepšující ekonomické situace. Dále bud pokračovat integrace mezi mobilními aplikacemi a podnikovými systémy. Stanislav Matýšek, Managing Director Navertica

Předpokládáme pokračující trend zájmu českého trhu o řešení v oblasti mobility a cloudu. Příští rok by měl být rokem, kdy připravované koncepty by měly být aplikovány do praxe, avšak to bude podmíněno celkovou hospodářskou situací na trhu. Zároveň očekáváme pokračující trend trhu, který směřuje k zefektivňování komunikace a obsluhy koncového zákazníka využívajíc komplexních kontaktních center s integrací na sociální sítě a jejích aktivní vytěžování. Jan Ferjo, Business Development Director, con4PAS

Mezi nejvýznamnější trendy, které ovlivní IT i v příštím roce, budou určitě patřit stále a rychle se vyvíjející mobilní aplikace. Další rozvíjející se oblastí bude také ERP, kdy již dnes mohou obchodníci v terénu za pomoci chytrých telefonů či tabletů získávat aktuální informace, kdykoli je potřebují. Určitě bych viděl trend v propojení dalších informačních systémů (např. CRM) se sociálními sítěmi, kdy bude možno si z množství dat vyfiltrovat potřebné informace a posléze s nimi dále v oblasti obchodně-marketingové pracovat. Tomáš Brabec, obchodní manažer společnosti Saul IS

V roce 2014 nás čeká řada změn. Zásadní pro IT trh je příchod dalších typů zařízení, se kterými je třeba počítat a které je třeba podporovat. Nejedná se pouze o nové typy tabletů, čteček, telefonů nebo různých hybridních zařízení, ale také brýle, hodinky a další ohlášené koncepty. Diverzifikace zařízení, které jsou schopny pracovat s různými typ aplikací včetně podnikových, roste. Uživatelé chtějí být mobilní, a pokud jim to ušetří čas, tak i využívat podnikové aplikace ve všech svých zařízeních. V podstatě všechna tato zařízení jsou neustále online, infrastruktura se neustále zdokonaluje a mobilní konektivita zlepšuje. Výstavba a podpora LTE technologie umožní dostat do těchto zařízení dosud nemyslitelný obsah. Dodavatelé informačních systémů se musí tomuto nezvratnému trendu přizpůsobit a připravit se na podporu všech možných platforem, neboť jedině tak budou konkurenceschopní. Michal Abraham, jednatel, Logic point

Předpokládáme, že firmy se budou dále přiklánět ke cloudu a očekáváme další rozvoj ve využití mobilních technologií. V oblasti pracovního trhu vnímáme zpětnou vazbu, že čeští vývojáři se osvědčují. Doufáme tedy v další investice ze strany zahraničních společností, vznik dalších vývojových poboček a nárůst pracovních míst. Tereza Teclová, Senior Recruitment Consultant, PERSPEKTIVA CZ

I v telekomunikacích vládne vizím mobilita a cloud

Hlavní trendy pro rok 2014 a dále vidíme z pohledu GTS v oblastech spojených s řešením mobility, cloud computingu, informačního managementu a zapojení sociálních médií do oblastí bližších využití pro byznys účely a komunikace uvnitř firem. Tyto oblasti se podle mne budou protínat, a tak budeme svědky jednotlivých zákaznických řešení kombinující technologie jako Big data a nestrukturovaná data ze sociálních médií zobrazovaná formou terminálové emulace na různých typech mobilních zařízení, které jsou řízeny nástroji pro Mobile Device Management a jiná obdobná řešení směřující ke spolupráci lidí za pomoci moderní technologie. Richard Novák, ředitel strategie GTS Czech

Bude se jednat především o využití již existujících technologií, které dosáhly širokého využití ve společnosti. Osobně bych si vsadil na mobilní aplikace a cloudové služby. Milan Švácha, CEO, Casablanca INT

Jednou z "big" událostí roku 2014 bude spuštění registrací stovek nových top level domén, jako například .BIKE, .LAW, .LIFE, ale i třeba .HIV. Kromě latinkových názvů nabídnou nové domény i nelatinkové názvy (např. онлайн – rusky “on-line”), které výrazně přiblíží internet běžným uživatelům nelatinkového světa. Pro firmy nové domény znamenají ale i starost, jak ochraňovat svoji značku, a tedy i zvýšené finanční náklady. Petr Komárek, ředitel internetové divize ZONER software

Hlavní trend v podnikových sítích vidím v přechodu od fixních (kabelových) sítí k mobilním (WiFi) sítím. Dnešní uživatel již nechce být limitován a vyžaduje neustálé připojení i při plné mobilitě. S tím spojený trend BYOD je horkým tématem většiny IT správců a kvalitní WiFi přístupová síť je prvním a nejdůležitějším krokem tohoto přechodu. Jan Vaculín, Projektový konzultant, INTELEK

Jako dodavatel kompletních komunikačních řešení hledíme na rok 2014 v České republice především jako na rok intenzivní výstavby sítí čtvrté generace LTE, která byla doposud limitována neukončenou aukcí nových kmitočtů. V oblasti IT očekáváme posun v implemenaci cloudových řešení a další nárůst investic do datových center. Zbyněk Pardubský, Vice President PR, Huawei Technologies (Czech)

Nezapomeňme na analytické nástroje a sociální sítě

Trendů, které mění IT a byznys, je celá řada, vyzdvihl bych tři. Jedním největších trendů, které budou pokračovat je používání technologií a softwaru jako služby, jinými slovy řečeno nakupuji software jako předplatné, platím jen to, co používám, a nemusím se starat o hardwarovou část (využití cloudu). Tento trend umožňuje velmi efektivně snižovat náklady a zvyšovat produktivitu, malým firmám usnadňuje vstup na trh a umožňuje jím velmi dobře konkurovat i velkým hráčům na trhu. Rostoucí flexibilita a mobilita mění způsob práce a řízení zaměstnanců, cloudová řešení a nové nástroje v oblasti sociálních sítí výrazně zkvalitňují a zefektivňují komunikaci a spolupráci ve firmě i se zákazníky a dodavateli. Nebývalá škálovatelnost a flexibilita cloudových řešení eliminuje potřebu jednorázově investovat do velkých a náročných řešení. Takovými službami v nabídce Microsoftu jsou Office365 – technologie pro interní komunikaci ve firmě, Azure – technologie, která vám poskytne škálovatelné uložiště pro vaše data, okamžitý přístup k testovacímu a vývojovému prostředí, okamžitý servrový výkon a řadu dalších služeb pro vaši infastrukturu, a Intune – technologie pro správu vašich zařízení. Martin Tolar, ředitel pro malé a střední firmy, Microsoft ČR

Role IT v byznysu roste s tím, jak společnosti a organizace čelí rostoucímu množstvích velkých dat. Jak odhalila nedávná C-Suite studie IBM, v roce 2014 budou firmy více využívat analytické nástroje. Dalším významným trendem bude rostoucí využití cloudu, investice do mobilních řešení a nástrojů pro Social business. Riccardo Forlenza, generální ředitel IBM Česká republika a Central region

Pokud se zaměříme na trendy z pohledu českého IT, nečekám v příštím roce žádnou revoluci. Stále více se bude využívat potenciál mobilních telefonů a tabletů, firmy budou muset více řešit problémy spojené s využíváním soukromých zařízení (BYOD) a dále se bude virtualizovat a přecházet na privátní či veřejné cloudy. O big datech se bude hodně mluvit, ale jejich čas přijde až později. Petr Urban, obchodní ředitel a člen představenstva AMI Praha

Neočekávám nějaké převratné trendy, spíše praktické aplikace trendú již započatých. Nadále se bude rozvíjet flexibilita „software defined storage“. Nadužívané oznašení Big Data a implementace se začne přesouvat do Evropy a začne narůstat potřeba nástrojů intuitivní visualizace. A v serverových systémech se plně projeví dostupnost nového procesoru Haswell s pozitivním dopadem na poměr cena výkon. Michal Klimeš, Managing Director Central and Eastern Europe, SGI

Zaostřeno na bezpečnost

Jelikož lze i v příštím roce předpokládat další nárůst popularity virtuálních měn, zejména Bitcoinu, lze také očekávat zvýšený zájem o tyto měny i ze strany kyberzločinců, což pravděpodobně povede ke zvýšení výskytu softwarových i hardwarových rešení, umožňujících jednak přímé získání těchto prostředků nebo jejich využití jako platební možnosti u ransomwaru, jakým je například CryptoLocker. Kvůli narůstajícímu množství cenově dostupnějších zařízení lze očekávat také častější nasazování politiky BYOD, a s tím související zvyšující se požadavky na firemní bezpečnostní politiky a opatření. Dalším neutichajícím fenoménem nadále zůstane haktivismus a lze očekávat zvýšený výskyt používaných technik, především DDoS útoků, a to zejména kvůli rostoucí nespokojenosti lidí se situací v různých částech světa (např. Středním východě) a také jako reakce na počínání si vlád některých států (např. monitorování/odposlouchávání soukromé komunikace občanů)." Peter Stančík, Security Evangelist, ESET

V IT bezpečnosti očekáváme i nadále mírný pokles spamu a velký nárůst škodlivých kódů zejména v sociálních médích, na mobilních zařízeních a u webových útoků. Útočníci se snaží co nejvíce využít důvěru lidí a zároveň je nalákat na různé speciální nabídky a produkty zdarma, jako například hry zdarma na mobilní telefon, na jejichž pozadí běží škodlivý kód, který posílá SMS zprávy na prémiová čísla, lišty s rozšířením funkcionality prohlížeče nebo podvodná “LIKE” tlačítka, která instalují škodlivý software. Naším úkolem bude osvěta a prevence u velkých zákazníků, malých a středních firem i domácích uživatelů. Petr Belatka, Territory Account Manager, Symantec

Transformace procesů, rozvoj DMS

Od přijímání nových mobilních technologií postoupíme k tomu, že nasazení těchto technologií transformuje podobu procesů. Umožní multikanálový přístup, do kterého se ve finále zapojí i internet věcí. Jan Petr, výkonný ředitel Software602

Nejdůležitější je vývoj ekonomiky, tj. zda podniky začnou znovu investovat do IT. Kromě oblastí mobilních zařízení vidím potenciál v rozvoji DMS (Document Management Systém). Sice už technologie jsou k dispozici, ale pořád je tato oblast pro většinu neodborníků složitá. Mělo by dojít ke sjednocení pojmů a standardizaci. Jiří Laciga, generální ředitel CCA Group

Na základě zkušeností ze Skandinávských trhů vidíme pokračující trend modernizace a konsolidace IT systémů s cílem snížení nákladů na údržbu a rozvoj. V souvislosti s modernizací IT systémů zákazníci nemají zájem investovat do vlastní infrastruktury a aplikací, ale očekávají od dodavatelů obchodní modely typu pay-per-use. Jako trend vnímáme posun od tradičního pojetí IT do hybridních modelů, kombinujících standardní IT řešení a privátní a veřejná cloudová řešení jako jeden ekosystém. Tomáš Pařízek, Senior Customer Manager Tieto Czech

Optimalizace tiskového prostředí

Co se týká tiskových řešení, díky prudkému vývoji nových technologií se situace na trhu mění poměrně dynamicky. Používání smartphonů a tabletů pro tisk je trendem, se kterým se bude muset vyrovnat řada firem. Pokrok prostě nezastavíš. Stále více je v praxi uplatňován koncept BYOD (bring your own device) aneb “přines si své vlastní zařízení“, čímž vzniká potřeba zabezpečení sítě a zamezení úniku informací z firmy. Na druhou stranu vzrůstá produktivita uživatelů, zvyšuje se flexibilita. Výrazně také naroste produkce elektronických dokumentů využívajících systémy DMS. Zdeněk Jiřina, Product Business Developer Office, Canon CZ

Oblast podnikového tisku se v příštím roce opět bude točit především kolem optimalizace tiskového prostředí, a to jak z dílčího, tak i z celkového pohledu společnosti. Hlavním cílem pak samozřejmě bude redukce tiskových nákladů, avšak za předpokladu optimálního nasazení a využití tiskových zařízení a rozumně nastavených procesů pro zpracování dokumentů. Z pohledu vlastních zařízení bude pokračovat nárůst poměru multifunkčních zařízení vzhledem k samostatným tiskárnám, technologicky bude nadále dominovat laser/led. Stále ještě nastupujícím trendem bude snaha výrazněji rozšířit přenos informací v čistě elektronické formě. Ukáže čas, do jaké míry se podaří tento trend nastartovat již v příštím roce. Radek Cinádr, manažer pro tisková řešení, Oki Systems

Jako jeden z nejvýznamnějších trendů vidím stále intenzivnější propojení všech systémů a zařízení, což stírá význam umístění jednotlivých zařízení a pracovníků. Konkrétně v segmentu tiskových a dokumentových řešení to znamená, že jako dodavatel máme serverovou aplikaci zákazníka pod přímým dozorem a můžeme okamžitě reagovat na jakékoli problémy. Naše zařízení automaticky nahlásí dispečinku své potřeby a uživateli navíc sama oznámí, kdy technik nebo potřebná zásilka přijedou. Pavel Kelča, produktový manažer Konica Minolta Business Solutions Czech

Cesty k efektivnějšímu IT

Pro rok 2014 očekáváme pokračování trendu BYOD, kdy zaměstnanci budou stále častěji využívat svá vlastní zařízení k pracovním účelům. S tím bude dále narůstat potřeba zabezpečení a správy firemního obsahu na těchto zařízeních. Z toho důvodu budeme mimo jiné uvádět na trh nástavbu MDM softwaru – řešení KNOX. Bezpochyby můžeme očekávat další nárůst tabletů na úkor levných notebooků. V tiskovém segmentu se mohou uživatelé těšit na větší komfort díky bezdrátovému tisku a NFC technologiím. V zobrazovací technice budou projektory a standardní displeje postupně nahrazovány profesionálními displeji, které umožňují zákazníkům rychle, jednoduše a především vzdáleně řídit zobrazovaný obsah. Samsung bude u všech těchto trendů přítomen. Petr Kheil, ředitel IT a B2B divize, Samsung Electronics Czech and Slovak

Mezi trendy v roce 2014 bude jistě patřit vysoká mobilita a dostupnost dat. Společnosti se postupně začnou seznamovat s výhodami, které přináší firemní sociální sítě a sdílení - groupwarová řešení. A stále častěji se budeme zabývat "mobilním přístupem", "sociální komunikací", "cloudem" a "bezpečností". Helena Rubeš, Marketing manager, YOUR SYSTEM

V roce 2014 bude pro společnost WBI Systems zásadní prioriotou v oblasti IT pomoci našim zákazníkům v přechodu od tradičních řešení ke cloudovým službám. Oproti Zápdní Evropě a americkému trhu je ve Střední Evropě stále velký prostor v oblasti rozvoje cloudových služeb a my jsme uplynulý rok věnovali hodně úsilí tomu, abychom naše zákazníky na cloudové technologie připravili a hodně jsme investovali do rozvoje našich služeb a řešení právě v této oblasti. Úspěšnou implementaci cloudových služeb u zákazníka ovlivňuje jednak jeho důvěra k partnerovi, ale i kvalita nabízených služeb, včetně profesionálního školení uživatelů. Robert Paskovský, General Director WBI Systems

Očekáváme pokračující tlak na ICT řešení, které přináší zákazníkům maximální efekt z provozu jejich ICT - budování co nejjednodušší, rychlé a bezpečné konvergované infrastruktury se softwarově definovanými vrstvami, co nejednoduší a nenákladná správa vlastního IT a další rozvoj privátních/hybridních/veřejných sdílených (kdo chce, tak třeba cloud) služeb. V souvislosti s těmito projekty lze očekávat také růst tzv. transformačních outsourcingových projektů – přenesení komoditních služeb k poskytovatelům. Bude se dále rozšiřovat zájem o aplikační vybavení pro mobilní uživatele a zjednodušení integrace různých typů zařízení do podnikových prostředí a jejich snadná správa. V oblasti podnikových systémů se budou prosazovat softwarové nadstavby pro reportování a vizualizaci dat a analytické nástroje pro práci s daty s důrazem na podporu mobilních uživatelů i hostované verze ERP, CRM a personalistických agend, ve větší míře se začnou uplatňovat řešení a služby zaměřené na práci s rozsáhlými a geografickými daty, bezpečnost IT a tzv. internet věcí. Sílící ekonomický tlak povede k další etapě konsolidace trhu IT dodavatelů. Míloslav Záleský, ředitel pro prodejní podporu a partnerskou politiku AutoCont CZ & SK

V roce 2014 pokračují informační systémy v trendu k větší mobilitě a k možnosti přístupu k datům bez ohledu na operační systém, lokalitu nebo zařízení. Navíc velcí světoví hráči - Oracle, MS apod. přinášejí na trh zcela nové generace produktů - MS Office 365, MS CRM 2013, Oracle Fusion 7 - nejen založené na cloudu ale i určené pro jiný segment – střední firmy, což z hlediska tradičních lokálních dodavatelů značně zvýší konkurenci. To všechno bude mít jeden jediný výsledek – i malé firmy si budou moci dovolit dobrá řešení sloužící v jejich prospěch; pokud to včas pochopí, změní tradiční přístupy k provozování obchodu – a budou v pořádku fungovat; pokud to nepochopí, možná pro ně tento rok bude posledním. Dmitry Stepanov, jednatel Aurik systems

Na základě odborných analýz se domníváme, že rok 2014 bude na téma cloud computing. Cloud computing bude všude kolem nás, ať už se bude jednat o hybridní či privátní formu, která se rychle rozvíjí. Díky rozšíření cloudu mezi společnostmi vzrůstá trend BYOD, který umožňuje zaměstnanci nosit si svá vlastní zařízení. To však s sebou nese jak příležitosti ve formě snížení náročnosti na technické vybavení, tak i hrozby, které se mohou především projevit špatnou volbou data centra. Dále na trhu vznikají nové pracovní příležitosti především v oblasti zabezpečení, správy sítě, infrastruktury a v neposlední řadě ve správě Active Directory. Denisa Ondrušová, Director of ICT Contracting Division, ITPRACE.CZ

Nenechte si ujít ani odpovědi analytiků a zástupců ne IT firem ohledně jejich očekávání pro rok 2014 - zde.


(2. 12. 2013 | redakce2)


Tento článek je součástí speciálu:

Rok 2014 v IT: Více investic, mobility i cloudu

Rychlý růst počtu chytrých mobilních zařízení, efektivnější využívání velkých objemů dat, stále populárnější cloud computing, nové internetové domény nejvyšší úrovně, ale...


Facebook Twitter

Partneři speciálu:Komentáře, názory a rady

Zatím sem nikdo nevložil žádný komentář. Buďte první...

>>> Číst a vkládat komentáře <<<
©2011-2024 BusinessIT.cz, ISSN 1805-0522 | Názvy použité v textech mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků.
Provozovatel: Bispiral, s.r.o., kontakt: BusinessIT(at)Bispiral.com | Inzerce: Best Online Media, s.r.o., zuzana@online-media.cz
O vydavateli | Pravidla webu BusinessIT.cz a ochrana soukromí | Používáme účetní program Money S3 | pg(1881)