O nás     Inzerce     KontaktSpolehlivé informace o IT již od roku 2011
Hledat
Nepřehlédněte: Usnadní vám práci: Pozoruhodné IT produkty pro rok 2024
Správa dokumentů
Digitální transformace
Informační systémy
Hlavní rubriky: Informační systémy, Mobilní technologie, Datová centra, Sítě, IT bezpečnost, Software, Hardware, Zkušenosti a názory, Speciály

Pozoruhodné IT produkty 2024
E-knihy o IT zdarma
Manuál Linux

Politici a úředníci komplikují rozvoj informačních technologií

Podle zprávy společnosti Accenture představuje digitální fragmentace hrozbu pro další rozvoj firem. Nové a nové předpisy a regulace brání rozvoji IT v byznysu. Co mohou společnosti udělat, aby sladily použití technologických inovací v různých zemích s národními předpisy?

Nová zpráva společnosti Accenture přináší varování, že takzvaná digitální fragmentace – zavádění stále nových omezení a předpisů týkajících se toků dat, IT produktů či služeb nebo výchovy nových talentů mimo rámec jednoho státu – poškozuje globální prostředí, kde se byznys odehrává. Digitální fragmentace by tak mohla velmi negativně ovlivnit firemní strategie zaměřené na růst a inovace.

Zpráva „Digitální fragmentace: přizpůsobte se, abyste ve fragmentovaném světe uspěli” uvádí, že předpisy a omezení, která mají digitální fragmentaci na svědomí, jsou často vytvářeny s dobrými úmysly. Pokoušejí se například zlepšit ochranu osobních dat nebo zvýšit IT bezpečnost. Podle zprávy by užší spolupráce vlád a firem mohla pomoci k dosažení těchto cílů, aniž by byly zpomaleny inovace nebo potlačeno použití nových technologií.

Restrikce brání rozvoji

Ze čtyř stovek dotázaných ředitelů IT (CIO) a ředitelů pro technologie (CTO) zvažuje 74 %, že zanechá působení v cizí zemi, pozdrží aktuální plány na expanzi do nové země nebo po následující tři roky zanechá pokusů o vstup na trhy v cizích zemích – a to vše z důvodu zvětšení překážek, které globalizaci stojí v cestě. Zpráva vypočítává, že množství restriktivních opatření přijatých státy G20 se mezi lety 2010 a 2016 zečtyřnásobilo. V roce 2010 podle zprávy existovalo 324 restriktivních opatření a v roce 2016 jich bylo již 1 263. Počet zemí, kde existují zákony na ochranu osobních dat, se mezi lety 1995 a 2015 ztrojnásobil z 34 na více než 100.

Důsledkem je nahrazení trendu digitální globalizace, který byl hnán vpřed volným tokem dat, trendem digitální fragmentace. Více než polovina dotázaných lídrů trhu věří, že rostoucí bariéry vůči globalizaci omezí jejich schopnosti v následujících oblastech: používat nebo poskytovat cloudové služby (54 % dotázaných souhlasí, 14 % dotázaných nesouhlasí); využívat a poskytovat analytické služby v různých zemích (54 % dotázaných souhlasí, 15 % dotázaných nesouhlasí) a efektivně fungovat napříč IT standardy v různých zemích (58 % dotázaných souhlasí, 18 % dotázaných nesouhlasí).

Kroky proti globalizaci IT a dat

"Kroky nasměrované proti globalizaci nutí firmy, aby udělaly zásadní změny ve svých strategických a taktických plánech v rámci celé globální IT architektury, v hledání talentů, v rozhodnutích o umístění IT infrastruktury a v rozhodnutích týkajících se kyberbezpečnosti,” říká Omar Abbosh, ředitel pro strategii v Accenture. „Regulace může pomoci utvořit vyšší úroveň bezpečnosti v digitální ekonomii. Měla by však být prováděna tak, aby stimulovala růst a inovace, a ne aby je zpomalovala. Je zapotřebí vést intenzivnější dialog mezi firmami a vládami.”

Zpráva uvádí, že více než polovina dotázaných lídrů firem věří, že rostoucí bariéry pro globalizaci donutí firmy přehodnotit: globální IT architekturu (60 % dotázaných), fyzické umístění IT infrastruktury (52 %); strategii kyberbezpečnosti a její dosah (51 %); vztahy mezi globálními a lokálními dodavateli (50 %) a geografickou strategii pro získávání talentů v oblasti IT (50 %). Devadesát jedno procento dotázaných očekává, že rostoucí bariéry pro globalizaci zvýší v následujících třech letech náklady na IT. Nejvíce postiženy budou oblasti spojené se získáváním zdrojů, jako je: hledání nových talentů, potřeba rozšiřovat IT infrastrukturu (např. datová centra) a nutnost souladu s různými národními předpisy.

I když mnoho věrozvěstů digitálního světa říká, že státní hranice neexistují, není to pravda,” říká Armen Ovanessoff, ředitel Accenture Research. „Vůdci světa byznysu se začínají hlásit ke své zodpovědnosti a pomáhají vytvářet pravidla digitální budoucnosti. Uvážíme-li změny v oboru umělé inteligence, biotechnologií a v oblasti internetu věcí, je zřejmé, že toto je pouze začátek složité cesty, která vyžaduje spolupráci napříč obory a napříč národními státy.“

Podle zprávy začíná mnoho společností hledat odpověď na zvyšující se fragmentaci. Čtyři z pěti dotazovaných společností (80 %) se již snaží zohlednit překážky pro globalizaci ve svých strategických plánech. Zhruba polovina (51 %) již mění svoji globální IT architekturu a organizaci IT. Dvě třetiny firem (67 %) investují do automatizace, aby se vyhnuly omezením na trhu práce.

Čtyři doporučení pro firmy

Ze zprávy vyplývají čtyři doporučení, která pomohou firmám přizpůsobit jejich digitální transformaci:

1) Podívejte se na strategický proces z jiné perspektivy. Využijte více zdrojů na hodnocení dopadů a chování trhu. Měla by firma přemístit investice a změnit globální fungování v závislosti na trzích a právním systému?

2) Zmapujte datové toky a eliminujte rizika. Chraňte ty informační toky, které jsou důležité pro manažerská rozhodnutí a chod firmy. Posuďte, jak regulace dat, například ve vztahu k omezení sdílení dat za hranice daného státu, ovlivňuje obchodní model vaší firmy. Znovu posuďte, kde a jak je nejvhodnější skladovat jednotlivé typy dat – pravděpodobně budete hledat kompromis mezi dostupností a bezpečností.

3) Stavte na lokálních výhodách. Nalezení rovnováhy mezi centralizací a lokálními investicemi je klíčové. Organizace se musí stát součástí místní ekonomiky v rámci lokálních klíčových trhů. Sem patří rozvoj domácích zaměstnanců, zlepšování vztahů s lokálními technologickými partnery a dobré kontakty s místními úřady. Zvážit je ale třeba i správnou míru centralizace IT strategií, procesů a infrastruktury napříč všemi trhy.

4) Technologie jako součást řešení. Technologie nabízí řešení. Například 3D tisk může pomoci pružněji řídit globální výrobu. Umělá inteligence může pomoci překonat překážky spojené s přesunem talentovaných lidí do jiných zemí. Technologie blockchain může poskytnout bezpečnější, decentralizované a distribuované systémy pro ochranu dat a kyberbezpečnost.

O průzkumu: Partnerem průzkumu Accenture Research byla společnost Roubini ThoughtLab. Průzkumu se účastnilo 402 technologických a IT ředitelů z Brazílie, Číny, Německa, Japonska, Indie, Jižní Koreje, Velké Británie a USA. Zastoupeny byly následující průmyslové sektory: služby, technologie, výroba, komodity/zdroje, distribuce/retail a digitální platformy. Během průzkumu též probíhaly detailní rozhovory s experty na strategie, ekonomiku a digitální byznys.


(19. 1. 2018 | redakce2)

Facebook Twitter
Komentáře, názory a rady

Zatím sem nikdo nevložil žádný komentář. Buďte první...

>>> Číst a vkládat komentáře <<<
©2011-2024 BusinessIT.cz, ISSN 1805-0522 | Názvy použité v textech mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků.
Provozovatel: Bispiral, s.r.o., kontakt: BusinessIT(at)Bispiral.com | Inzerce: Best Online Media, s.r.o., zuzana@online-media.cz
O vydavateli | Pravidla webu BusinessIT.cz a ochrana soukromí | Používáme účetní program Money S3 | pg(5689)