O nás     Inzerce     KontaktSpolehlivé informace o IT již od roku 2011
Hledat
Nepřehlédněte: Nejlepší IT: Pozoruhodné IT produkty pro rok 2024 podruhé
Správa dokumentů
Digitální transformace
Informační systémy
Hlavní rubriky: Informační systémy, Mobilní technologie, Datová centra, Sítě, IT bezpečnost, Software, Hardware, Zkušenosti a názory, Speciály

Pozoruhodné IT produkty 2024 podruhé
E-knihy o IT zdarma
Manuál Linux

Nenechte si ujít: Nové Pozoruhodné IT produkty pro rok 2018

Jestli někdy trpíte dojmem, že jsou profesionální IT produkty trochu nudné, pak jste nejspíš minuli ty, které se nám sešly ve druhém kole přehledu pozoruhodných produktů pro rok 2018. Samy o sobě jsou důkazem toho, že stále přicházejí nové zajímavé a užitečné inovace, které jsou běžně dostupné každé firmě, která díky nim chce zlepšit své podnikání.

Pozoruhodný IT produkt 2018
Pozoruhodný IT produkt 2018
V polovině letošního května jsme již počtvrté požádali výrobce i dodavatele IT produktů, aby nám zaslali své tipy na produkty, které jsou podle jejich názoru jedinečné, nebo se významným způsobem odlišují od konkurenčních řešení. Sešla se nám jich celá řada a my jsme se u každého z nich podrobně podívali, co svým uživatelům nabízí - a za jakých podmínek. Jako vždy jsme si položili otázku: Jsou přihlášené produkty skutečně tak pozoruhodné, jak jejich dodavatelé tvrdí? Přehled těch, u kterých jsme si odpověděli kladně, najdete o několik řádků níže.

I tentokrát jsme kladli důraz na to, aby prezentované produkty nabízely skutečně zajímavé funkční vlastnosti, nezanedbatelné přínosy oproti alternativním řešením, případně zajímavý poměr cena/výkon. Věříme, že tak zde najdete řešení, která vám pomohou ve vaší práci. Pro přehlednost jsme je tentokrát rozdělili do pěti kategorií: Informační systémy, Speciální informační systémy, Software pro vývoj aplikací, Podpora obchodu a Chytrá řešení. (Dále uvedené ceny produktů jsou bez DPH, pokud není uvedeno jinak.)

 

Informační systémy

 

ERP assistant

Pozoruhodný IT produkt 2018
Pozoruhodný IT produkt 2018
ERP assistant slouží k výraznému zjednodušení, zpřehlednění a zrychlení zpracování faktur, objednávek a smluv. Řešení je založeno na frameworku Team assistant, což je online aplikace (v privátním nebo veřejném cloudu) pro oblast procesního řízení organizací. Slouží k definici a automatizaci procesů, k jejich monitorování, k efektivnějšímu řízení a k následné optimalizaci. ERP assistant pokrývá tyto problematiky: Přijaté faktury - Schvalování faktur může probíhat podle schvalovací matice (organizační struktura a hodnota faktury), k dispozici je párování došlých faktur, přehled historie schvalování faktur, rozdělování nákladů na střediska, hlídání přečerpávání zdrojů apod. Nákupní objednávky – Správa nákupních objednávek včetně historie schvalování. Smlouvy – Zpracování smluv od schvalovacího procesu až po hlídání termínů a možnost přidání dodatků. Se smlouvou jsou spojeny příslušné objednávky a faktury.

Význačné vlastnosti produktu: rychlé nasazení (řešení v cloudu), zjednodušení a zpřehlednění procesů

Cena produktu: neuvedena

Přihlašovatel: Neit Consulting s.r.o.

Podrobnější informace: zde na webu

 

Lamael

Pozoruhodný IT produkt 2018
Pozoruhodný IT produkt 2018
Lamael je přehledný a jednoduchý informační systém pro provozní řízení firmy a teamovou spolupráci. Produkt míří především na podnikatele a malé firmy. Lamael dostane všechny úkoly, projekty, zápisky, kontakty a další důležité informace na jedno místo a má ambice stát se „místem pravdy“ pro celý tým, projekt nebo firmu. Obsahuje velmi jednoduché CRM, řízení projektů a obchodních příležitostí, správu úkolů, vykazování práce, chat a kompletní agendu pro řízení prodeje: nabídky, objednávky, faktury, platby.

Význačné vlastnosti produktu: Velmi jednoduchý systém, práce v cloudu, systém pro základní řízení operací firmy typu „vše v jednom“.

Cena produktu: od 190 Kč / uživatele / měsíc (do konce června 2018 zdarma)

Přihlašovatel: QUITEC s.r.o.

Podrobnější informace: zde na webu

 

GDPR assistant

Pozoruhodný IT produkt 2018
Pozoruhodný IT produkt 2018
GDPR assistant může výrazně zjednodušit a zrychlit vypořádání se s požadavky GDPR. Řešení je založeno na frameworku Team assistant, což je online aplikace (v privátním nebo veřejném cloudu) pro oblast procesního řízení organizací. Slouží k definici a automatizaci procesů, k jejich monitorování, k efektivnějšímu řízení a k následné optimalizaci. GDPR assistant pokrývá Registr rizik (náběr, kategorizace, analýza dopadu, návrh, realizace a následná kontrola), Incidenty (evidence, kategorizace, analýza, návrh, informační povinnosti, realizace a následná kontrola přijatých opatření), Žádosti o uplatnění práv subjektů (ze specializované aplikace, webového formuláře, e-mailu apod.), Správu (interních) souhlasů, Správu dokumentů a prokazatelné seznamování (vytvoření, připomínkování, schvalování a následná administrace; systém hlídá relevantní lhůty, umožňuje evidovat a verzovat dokumenty, evidovat připomínky a poznámky, historii, zasílat e-mailovou notifikaci apod.)

Význačné vlastnosti produktu: řešení velké části uložených povinností, rychlé nasazení (dle výrobce start za 1 den, přizpůsobení do 1 týdne)

Cena produktu: Verze Start (zkušební): Zdarma (bez integrace a dalšího přizpůsobení); Plná verze: Základní balíček 40 000Kč, 220 Kč/uživatel/měsíc v případě cloudu (min. 5 uživatelů).

Přihlašovatel: Neit Consulting s.r.o.

Podrobnější informace: zde na webu

 

Speciální informační systémy

 

ReDat Topic Detection

Pozoruhodný IT produkt 2018
Pozoruhodný IT produkt 2018
ReDat Topic Detection je softwarový systém pro porozumění obsahu mluvené řeči s využitím umělé inteligence. Na základě porozumění textu dokáže klasifikovat hovorová data podle témat do kategorií i s následnou analýzou korelací mezi nimi. Poté může nabídnout vizualizace a prezentace výsledků v řadě různých podob, ze kterých si uživatel vybere takovou, která mu nejlépe vyhovuje. Díky ReDat Topic Detection tedy mohou mít provozovatelé kontaktních center, dispečinků a dalších virtuálních uzlů s velkou koncentrací nestrukturovaných dat přehled o obsahu všech hovorů, jejichž množství v některých případech dosahuje milionových čísel.

Význačné vlastnosti produktu: Unikátní řešení analýzy hlasu, umělá inteligence komplexně vyhodnocuje obsah hovorů (i textu). Získání přehledu o obsahu všech hovorů, nejen těch, které si zákazníci fyzicky poslechnou. K dispozici je prezentace výsledků v pravidelných reportech nebo online grafech, vše individuálně nastavitelné a přizpůsobitelné.

Cena produktu: neuvedena

Přihlašovatel: RETIA, a.s.

Podrobnější informace: zde na webu

 

Cereb B-Mode Assist

Pozoruhodný IT produkt 2018
Pozoruhodný IT produkt 2018
B-Mode Assist je moderní podpůrná diagnostická aplikace vyvinutá ve spolupráci s lékařským pracovním týmem Prof. MUDr. Davida Školoudíka, Ph.D. Účelem aplikace je pomoc lékařům během stanovování diagnóz u pacientů s neurologickým onemocněním. Vzhledem k použitým technologiím dokáže B-Mode Assist poloautomaticky hodnotit chorobné změny v mozku, a to na základě ultrazvukového snímku předem definované oblasti mozku u pacientů s těžkým onemocněním. Tím zároveň vzniká i prostor pro sledování změn mozkových tkání a struktur v průběhu onemocnění. Klíčovou výhodou tohoto softwarového nástroje je také záruka zpřesnění ultrazvukového obrazu. Doktorům může tato funkce výrazně ulehčit práci během diagnózy, která standardně bývá velmi obtížná a komplikovaná.

Význačné vlastnosti produktu: B-Mode Assist je zřejmě jedinou moderní aplikací, která rychle dokáže zpřesnit diagnózu onemocnění mozku, respektive zpřesnit výsledný ultrazvukový obraz. Klíčovým prvkem pro úspěšnou diagnózu je porovnávání tkání, které jsou v přiměřené, zvýšené či snížené míře schopny odrážet ultrazvukové vlny konkrétních oblastí mozku mezi pacienty trpícími neurodegenerativními onemocněními. Jedná se o efektivnější a přesnější proces vyšetření, díky kterému může lékař efektivně a rychle stanovit složitou diagnózu.

Cena produktu: 1000 USD za rok

Přihlašovatel: TESCO SW a.s.

Podrobnější informace: zde na webu

 

Elektronický anesteziologický protokol

Pozoruhodný IT produkt 2018
Pozoruhodný IT produkt 2018
Produkt umožňuje elektronické vedení anesteziologického protokolu. V první části se strukturovaně zapisují informace o předoperačním stavu pacienta, diagnózách, výkonu, premedikaci, výpočet potřebných skóre. Jednotlivé údaje lze snadno vyplnit z připravených číselníků. Formulář obsahuje kontroly, výpočtové vzorce, případně předdefinované hodnoty, aby práce lékaře byla co nejjednodušší. Druhá část elektronického anesteziologického protokolu popisuje průběh operace pacienta. Při operaci se vyplní začátek a konec anestezie a výčet jednotlivých přístrojů, které jsou použity při dané operaci. Vyplněním těchto údajů je zajištěno načítání dat z přístrojů do druhé části anesteziologického protokolu. Data z přístrojů se zobrazují na časové ose, anesteziolog si může zvolit vhodnou frekvenci načítaných dat, upravit si pohled na data dle svých preferencí a momentální potřeby.

Význačné vlastnosti produktu: Odpadá ruční přepisování hodnot z přístrojů do papíru, což snižuje pracnost a šetří čas anesteziologovi a zároveň podstatně zvyšuje kvalitu dokumentace. Možnost dalšího zpracování perioperačních dat, která lze statisticky vyhodnocovat.

Cena produktu: Závisí na velikosti nemocnice, množství připojovaných přístrojů, počtu operačních sálů, kde bude produkt využíván, a množství uživatelů.

Přihlašovatel: STAPRO s. r. o.

Podrobnější informace: zde na webu

 

Podpora obchodu

 

miniPOS

Pozoruhodný IT produkt 2018
Pozoruhodný IT produkt 2018
miniPOS je jednoduchý pokladní systém pro pokladní zařízení se systémem Android. Aplikace je plně synchronizovaná s cloudem a poskytuje vzdálený přístup přes webové rozhraní. Přesto, že je pokladna jednoduchá, má některé chytré funkce, které šetří čas, například přehled tržeb.

Význačné vlastnosti produktu: úplná synchronizace všech dat a nastavení mezi aplikací a cloudem, a to včetně EET certifikátu a nastavení periferií. Nová pokladna je po přihlášení k účtu ihned připravena k provozu. Za 450 Kč měsíčně dostane zákazník plný systém včetně řízení skladu pro neomezený počet pokladen.

Cena produktu: od 250 Kč / provozovnu / měsíc

Přihlašovatel: QUITEC s.r.o.

Podrobnější informace: zde na webu

 

Software pro vývoj aplikací

 

Sencha ExtJS

Pozoruhodný IT produkt 2018
Pozoruhodný IT produkt 2018
Sada nástrojů Ext JS umožňuje tvorbu aplikací v HTML5 se zpracováním dat v jazyce JavaScript. Ext JS obsahuje více než 115 výkonných, testovaných a vzájemné integrovaných komponent pro tvorbu uživatelských rozhraní typu kalendář, mřížka, graf a další. Balíček Ext JS "mřížka a pokročilé diagramy" přitom podle výrobce zvládne zpracovat i milióny záznamů. Zpracovávat lze data z libovolného datového zdroje, lokálního i vzdáleného. Pomocí komponent Sencha "kontingenční tabulka" a "D3 adapter" lze webovým aplikacím přidat vyspělé vizualizační a analytické možnosti. Produkt nabízí nástroje pro návrh aplikací, vývoj, témata a ladění nebo optimalizaci sestavování a nasazování do provozu. Doplňkem je nástroj pro testování jednotek a funkční testování aplikací Ext JS.

Význačné vlastnosti produktu: Široká a ucelená sada vzájemně spolupracujících vizualizačních a analytických komponent pro tvorbu uživatelských rozhraní, nástroje od jediného dodavatele zaručují hladkou integraci. Jednotný model používání a styl kódování pro všechny komponenty v sadě. Objektově orientované komponenty. Profesionální technická podpora, služby a školení.

Cena produktu: 95 400 Kč pro edici Standard, 138 000 Kč pro edici Professional, 201 900 Kč pro edici Premium.

Přihlašovatel: Embt.biz s.r.o.

Podrobnější informace: zde na webu

 

Kotlin

Pozoruhodný IT produkt 2018
Pozoruhodný IT produkt 2018
Kotlin je programovací jazyk pro JVM, Android a JavaScript. Jedná se o Open Source staticky typovaný programovací jazyk, který klade důraz na interoperabilitu, bezpečnost, jednoduchost a podporu nástrojů. Kotlin je objektově orientovaný, není čistě funkcionálním jazykem, z funkcionálního programování ovšem využívá mnoho konceptů. Od května 2017 (Google I/O 17) je oficiálně podporovaným jazykem pro vývoj aplikací pro OS Android.

Význačné vlastnosti produktu: lambda výrazy ke zjednodušení zápisu kódu, funkce pro zvýšení efektivity práce s kolekcemi, null safe jazyk (pracujete s možnými nulovými situacemi v době kompilace, abyste zabránili výjimkám za běhu vašeho kódu), přehledný a dobře čitelný kód

Cena produktu: OpenSource

Přihlašovatel: JetBrains s.r.o.

Podrobnější informace: zde na webu

 

Datalore

Pozoruhodný IT produkt 2018
Pozoruhodný IT produkt 2018
Datalore je online aplikace pro analýzu a vizualizaci dat v programovacím jazyku Python. Jejím cílem je datovým analytikům zpříjemnit práci s daty prostřednictvím chytré asistence kódování, pravidelných výpočtů a vestavěných nástrojů pro strojové učení. Analytici tak mají mít možnost vytvářet prediktivní modely a přehledné vizualizace, přičemž samotné programování a ukládání dat probíhá na cloudu. V roce 2018 spustila společnost JetBrains jeho veřejnou beta verzi.

Význačné vlastnosti produktu: machine learning-specific prostředí pro programovací jazyk Python, zjednodušení práce s daty prostřednictvím chytré asistence kódování, pravidelných výpočtů a vestavěných nástrojů pro strojové učení; prediktivní modely a přehledné vizualizace

Cena produktu: beta verze zdarma

Přihlašovatel: JetBrains s.r.o.

Podrobnější informace: zde na webu

 

Chytrá řešení

Následující trojice produktů se z našeho přehledu trochu vymyká, a to tím, že původně tyto produkty mířily spíše na koncové uživatele. Poté, co jsme se ale na ně zaměřili pozorněji, musíme konstatovat, že díky své inovativnosti mohou najít uplatnění i ve firmách a v dalších organizacích, přičemž současně mohou inspirovat vznik dalších inovativních řešení. A to je důvod, proč jsme je zařadili do našeho seznamu pozoruhodných produktů. (Ceny zde uvedených produktů jsou uvedeny včetně DPH.)

 

SmartPlug

Pozoruhodný IT produkt 2018
Pozoruhodný IT produkt 2018
Hexade SmartPlug je řešení chytré zásuvky, které umožňuje snižování a optimalizaci spotřeby elektrické energie domácnosti nebo domácí kanceláře. S podrobnými informacemi o spotřebě na každé zásuvce je možné přizpůsobit provoz spotřebičů přesně na míru potřeb uživatele. Chytrá zásuvka Hexade SmartPlug se zapojuje mezi klasickou domácí zásuvku a spotřebič a poté umožňuje vzdálené ovládání, plánování, měření elektrického příkonu a dalších elektrických veličin. Data jsou odesílána na cloudovou službu. Ovládání zařízení a prezentace dat jsou realizovány prostřednictvím mobilní aplikace, z níž je možno zásuvku zapínat a vypínat, monitorovat příkon zařízení, nastavit plány, spouštěče a časovače na ovládání zásuvky.

Význačné vlastnosti produktu: Produkt dokáže změřit vysoký odběr i hlídat úsporný režim. Šifrování dat zajišťuje vysokou míru zabezpečení. Díky svým rozměrům neomezuje připojení dalších zásuvek do rozbočovače.

Cena produktu: neuvedena

Přihlašovatel: TESCO SW a.s.

Podrobnější informace: zde na webu

 

3dRudder

Pozoruhodný IT produkt 2018
Pozoruhodný IT produkt 2018
Produkt 3DRudder ukazuje, že počítače nemusíme ovládat jen rukama, ale můžeme použít i nohy, což může být výhodné nejen díky snazšímu ovládání některých aplikací, ale také pro naše zdraví. Častá změna polohy pomůže předejít bolesti zad, které se při běžném sezení na židli téměř nepohybují. 3DRudder je kruhové zařízení připomínající balanční podložky pro cvičení. Nohama můžete ovládat náklon v rozsahu 360° a ovládat tak například nějaký objekt ve virtuální realitě. I když je produkt určen primárně pro pohyb ve hrách využívajících virtuální realitu, dokážeme si představit i jeho seriozní využití. Nakláněním se můžete pohybovat do jednotlivých stran, lze se otáčet, pootočit, použít protitlak. Stupněm náklonu můžete regulovat rychlost pohybu apod. Všechny pohyby lze kombinovat dohromady.

Význačné vlastnosti produktu: Jde o inovativní řešení, které nabízí nový způsob, jak využít své nohy místo rukou k ovládání pohybu. Unikátní produkt pro pohyb ve virtuální realitě. Umožňuje procházet web, používat klávesnici, gamepad, myš, nebo hrát videohry. 3dRudder lze při ovládání počítače kombinovat i se softwarem pro rozpoznávání hlasu. Produkt získal ocenění na veletrhu CES.

Cena produktu: 2 500 Kč

Přihlašovatel: DISKUS, spol. s r.o.

Podrobnější informace: zde na webu

 

Sluchátka Aftershokz Trekz Air

Pozoruhodný IT produkt 2018
Pozoruhodný IT produkt 2018
Trekz Air představuje nejvyšší model bezdrátových sluchátek Aftershokz, který vycházejí z nároků elitních sportovců, ale uplatnění naleznou daleko širší. Tato lehká a pohodlná bezdrátová stereo sluchátka jsou bezpečnější alternativou k tradičním sluchátkům, a to díky technologii Bone conduction, která přenáší zvuk pomocí vibrací přes spánkové kosti, což zajišťuje, že uši zůstávají zcela otevřené okolním zvukům. IP55 ochrana odrazí pot, prach a vlhkost i ve špatném počasí. Samozřejmostí jsou také zabudované mikrofony s funkcí potlačení hluku, které umožní vyřízení hovoru a sluchátka tak fungují i jako handsfree. Sluchátka podle výrobce vydrží nepřetržitě přehrávat hudbu až 6 hodin v kuse a výdrž v pohotovostním režimu je až 20 dní. Součástí balení je i praktické silikonové pouzdro.

Význačné vlastnosti produktu: Bezpečí - Uši nejsou nikdy blokovány, což zajišťuje maximální situační povědomí i při poslechu hudby nebo telefonování. Pohodlí – Technologie Bone Conduction poskytuje stereofonní zvuk i bez toho, abyste si museli dávat cokoli do ucha nebo přes něj.

Cena produktu: 4 190 Kč

Přihlašovatel: DISKUS, spol. s r.o.

Podrobnější informace: zde na webu


(4. 6. 2018 | redakce2)

Facebook Twitter
©2011-2024 BusinessIT.cz, ISSN 1805-0522 | Názvy použité v textech mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků.
Provozovatel: Bispiral, s.r.o., kontakt: BusinessIT(at)Bispiral.com | Inzerce: Best Online Media, s.r.o., zuzana@online-media.cz
O vydavateli | Pravidla webu BusinessIT.cz a ochrana soukromí | Používáme účetní program Money S3 | pg(6101)