O nás     Inzerce     KontaktSpolehlivé informace o IT již od roku 2011
Hledat
Nepřehlédněte: Usnadní vám práci: Pozoruhodné IT produkty pro rok 2024
Správa dokumentů
Digitální transformace
Informační systémy
Hlavní rubriky: Informační systémy, Mobilní technologie, Datová centra, Sítě, IT bezpečnost, Software, Hardware, Zkušenosti a názory, Speciály

Pozoruhodné IT produkty 2024
E-knihy o IT zdarma
Manuál Linux

Linux manuál: hesla začínající písmenem P

packet, PF_PACKET - rozhraní paketů na úrovni zařízení.
passwd - soubor hesla
paste - sloučit odpovídající nebo následné řádky souborů
pathchk - zkontrolujte cesty
patch - aplikovat změny na soubory
pause - čekat na signál
pause - pozastavte vlákno, dokud není přijat signál
pax - přenosná výměna archivů
pciconfig_read, pciconfig_write, pciconfig_iobase - zpracování informací o zařízení p...
pclose - uzavřete proud potrubí z nebo z procesu
perror - zapisovat chybové zprávy na standardní chyby
perror - tisk systémové chybové zprávy
personality - nastavit doménu provádění procesu
pipe - vytvořit potrubí
pipe - vytvořit meziprocesový kanál
pivot_root - změnit kořenový systém souborů
poll - čekat na nějakou událost v deskriptoru souboru
poll - multiplexování vstupu / výstupu
poll.h - definice funkce poll ()
popen - inicializovat toky potrubí do nebo z procesu
popen, pclose - proces I / O
posix_fadvise - předběžně deklarovat přístupový vzor pro data souboru
posix_fadvise - informace o souboru (POKROČILÝ REÁLNÝ ČAS)
posix_fallocate - řízení prostoru souborů (POKROČILÝ REÁLNÝ ČAS)
posix_madvise - informace o paměti a řízení vyrovnání (POKROČILÝ REÁLNÝ ČAS)
posix_mem_offset - najděte offset a délku mapovaného typizovaného paměťového bloku (P...
posix_memalign - zarovnání přidělené paměti (POKROČILÝ REÁLNÝ ČAS)
posix_memalign, memalign, valloc - Přiřaďte zarovnanou paměť
posix_openpt - otevřete pseudoterminální zařízení
posix_spawn_file_actions_addclose, posix_spawn_file_actions_addopen - přidat blízko n...
posix_spawn_file_actions_adddup2 - přidat akci dup2 k objektu akcí s vytvářením soubo...
posix_spawn_file_actions_destroy, posix_spawn_file_actions_init - zničení a inicializ...
posix_spawn, posix_spawnp - plodit proces (POKROČILÝ REÁLNÝ ČAS)
posix_spawnattr_destroy, posix_spawnattr_init - zničit a inicializovat objekt atribut...
posix_spawnattr_getflags, posix_spawnattr_setflags - získejte a nastavte atribut spaw...
posix_spawnattr_getpgroup, posix_spawnattr_setpgroup - získat a nastavit atribut spaw...
posix_spawnattr_getschedparam, posix_spawnattr_setschedparam - získejte a nastavte at...
posix_spawnattr_getschedpolicy, posix_spawnattr_setschedpolicy - získejte a nastavte ...
posix_spawnattr_getsigdefault, posix_spawnattr_setsigdefault - získejte a nastavte at...
posix_spawnattr_getsigmask, posix_spawnattr_setsigmask - získat a nastavit atribut sp...
posix_trace_attr_destroy, posix_trace_attr_init - zničit a inicializovat objekt atrib...
posix_trace_attr_getclockres, posix_trace_attr_getcreatetime, posix_trace_attr_getg...
posix_trace_attr_getinherited, posix_trace_attr_getlogfullpolicy, posix_trace_attr_...
posix_trace_attr_getlogsize, posix_trace_attr_getmaxdatasize, posix_trace_attr_getm...
posix_trace_clear - Vymazat trasování a protokol trasování (TRACING)
posix_trace_close, posix_trace_open, posix_trace_rewind - trasování správy tras (TRAC...
posix_trace_create, posix_trace_create_withlog, posix_trace_flush, posix_trace_shut...
posix_trace_event, posix_trace_eventid_open - trasovací funkce pro kódování aplikační...
posix_trace_eventid_equal, posix_trace_eventid_get_name, posix_trace_trid_eventid_o...
posix_trace_eventset_add, posix_trace_eventset_del, posix_trace_eventset_empty, pos...
posix_trace_eventtypelist_getnext_id, posix_trace_eventtypelist_rewind - iterace nad ...
posix_trace_get_attr, posix_trace_get_status - načíst atributy trasování nebo stav tr...
posix_trace_get_filter, posix_trace_set_filter - načíst a nastavit filtr inicializova...
posix_trace_getnext_event, posix_trace_timedgetnext_event, posix_trace_trygetnext_e...
posix_trace_start, posix_trace_stop - sledovat start a stop (TRACING)
posix_typed_mem_get_info - informace o paměti zadané dotazem (POKROČILÝ REÁLNÝ ČAS)
posix_typed_mem_open - otevřít zadaný objekt paměti (POKROČILÝ REÁLNÝ ČAS)
posixoptions - volitelné části standardu POSIX
pow, powf, powl - funkce napájení
pow, powf, powl - výkonové funkce
pow10, pow10f, pow10l - základní výkonové funkce
pr - tisknout soubory
prctl - operace na procesu
pread, pwrite - číst nebo zapisovat do deskriptoru souboru při daném ofsetu
pread, read - číst ze souboru
printf - zápis naformátovaný výstup
printf, fprintf, sprintf, snprintf, vprintf, vfprintf, vsprintf, vsnprintf - formátov...
proc - zpracovat informační pseudosouborový systém
profil - časový profil provedení
protocols - definiční soubor protokolů
prs - vytisknout soubor SCCS (VÝVOJ)
ps - ohlásit stav procesu
pselect, select - synchronní V / V multiplexování
psignal - tisknout signální zprávu
pthread_atfork - zaregistrujte manipulátory s vidličkami
pthread_attr_destroy, pthread_attr_init - zničit a inicializovat objekt atributů vlák...
pthread_attr_getdetachstate, pthread_attr_setdetachstate - získat a nastavit atribut ...
pthread_attr_getguardsize, pthread_attr_setguardsize - získat a nastavit atribut strá...
pthread_attr_getinheritsched, pthread_attr_setinheritsched - získat a nastavit zděděn...
pthread_attr_getscope, pthread_attr_setscope - získat a nastavit atribut contentionsc...
pthread_attr_getschedparam, pthread_attr_setschedparam - získat a nastavit atribut sc...
pthread_attr_getschedpolicy, pthread_attr_setschedpolicy - získat a nastavit atribut ...
pthread_attr_getstack, pthread_attr_setstack - získat a nastavit atributy zásobníku
pthread_attr_getstackaddr, pthread_attr_setstackaddr - získat a nastavit atribut stac...
pthread_attr_getstacksize, pthread_attr_setstacksize - získat a nastavit atribut stac...
pthread_barrier_destroy, pthread_barrier_init - zničit a inicializovat bariérový obje...
pthread_barrier_wait - synchronizovat na překážku
pthread_barrierattr_destroy, pthread_barrierattr_init - zničit a inicializovat objekt...
pthread_barrierattr_getpshared, pthread_barrierattr_setpshared - získejte a nastavte ...
pthread_cancel - zrušit provádění podprocesu
pthread_cleanup_pop, pthread_cleanup_push - zřídit obsluhy zrušení
pthread_cond_broadcast, pthread_cond_signal - vyslat nebo signalizovat podmínku
pthread_cond_destroy, pthread_cond_init - zničit a inicializovat proměnné podmínek
pthread_cond_timedwait, pthread_cond_wait - čekat na podmínku
pthread_condattr_destroy, pthread_condattr_init - zničit a inicializovat objekt atrib...
pthread_condattr_getclock, pthread_condattr_setclock - získat a nastavit atribut prom...
pthread_condattr_getpshared, pthread_condattr_setpshared - získat a nastavit atributy...
pthread_create - vytváření vláken
pthread_detach - odpojit vlákno
pthread_equal - porovnejte ID vláken
pthread_exit - ukončení vlákna
pthread_getconcurrency, pthread_setconcurrency - získat a nastavit úroveň souběžnosti
pthread_getcpuclockid - přístup k vláknu času CPU (POKROČILÝ REÁLNÝ ČAS THREADY)
pthread_getschedparam, pthread_setschedparam - přístup k parametrům dynamického pláno...
pthread_getspecific, pthread_setspecific - vlákno-specifická správa dat
pthread_join - čekat na ukončení vlákna
pthread_key_create - vytvoření datového klíče specifického pro vlákno
pthread_key_delete - mazání datového klíče specifické pro vlákno
pthread_kill - poslat signál do vlákna
pthread_mutex_destroy, pthread_mutex_init - zničit a inicializovat mutex
pthread_mutex_getprioceiling, pthread_mutex_setprioceiling - získat a nastavit priori...
pthread_mutex_lock, pthread_mutex_trylock, pthread_mutex_unlock - zamkněte a odemknět...
pthread_mutex_timedlock - uzamknout mutex (POKROČILÝ REÁLNÝ ČAS)
pthread_mutexattr_destroy, pthread_mutexattr_init - zničit a inicializovat objekt atr...
pthread_mutexattr_getprioceiling, pthread_mutexattr_setprioceiling - získat a nastavi...
pthread_mutexattr_getprotocol, pthread_mutexattr_setprotocol - získat a nastavit atri...
pthread_mutexattr_getpshared, pthread_mutexattr_setpshared - získat a nastavit atribu...
pthread_mutexattr_gettype, pthread_mutexattr_settype - získat a nastavit atribut typu...
pthread_once - dynamická inicializace balíčku
pthread_rwlock_destroy, pthread_rwlock_init - zničit a inicializovat objekt zámku pro...
pthread_rwlock_rdlock, pthread_rwlock_tryrdlock - uzamčení objektu zámku čtení a zápi...
pthread_rwlock_timedrdlock - uzamčení zámku čtení a zápisu pro čtení
pthread_rwlock_timedwrlock - zamkněte zámek čtení a zápisu pro psaní
pthread_rwlock_trywrlock, pthread_rwlock_wrlock - uzamčení objektu zámku pro čtení a ...
pthread_rwlock_unlock - odemknout objekt zámku pro čtení a zápis
pthread_rwlockattr_destroy, pthread_rwlockattr_init - zničit a inicializovat objekt a...
pthread_rwlockattr_getpshared, pthread_rwlockattr_setpshared - získat a nastavit atri...
pthread_self - získat ID volajícího vlákna
pthread_setcancelstate, pthread_setcanceltype, pthread_testcancel - nastavit stav can...
pthread_setschedprio - přístup k parametrům dynamického plánování podprocesů (REÁLNÝ ...
pthread_sigmask, sigprocmask - zkoumat a měnit blokované signály
pthread_spin_destroy, pthread_spin_init - zničení nebo inicializace objektu zamykání ...
pthread_spin_lock, pthread_spin_trylock - uzamčení objektu zamykání rotace
pthread_spin_unlock - odemknutí objektu zamknutí rotace (POKROČILÝ REÁLNÝ ČAS THREADY...
pthread.h - vlákna
ptmx and pts - pseudo-terminálový master a slave
ptrace - trasování procesu
ptsname - získat název otrokového pseudo-koncového zařízení
putc - dát byte do proudu
putenv - změnit nebo přidat hodnotu do prostředí
putenv - změnit nebo přidat proměnnou prostředí
putchar - dát byte do stdout stream
putmsg, putpmsg - poslat zprávu na STREAM (STREAMS)
putpwent - zapište položku do souboru hesel
puts - dát řetězec na standardní výstup
putwc - dát široký proud do proudu
putwchar - do stdout stream vložte širokou postavu
putwchar - napsat standardní znak na standardní výstup
pwd - vrátí název pracovního adresáře
pwd.h - struktura hesla
pwrite, write - zapisovat do souboru
©2011-2024 BusinessIT.cz, ISSN 1805-0522 | Názvy použité v textech mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků.
Provozovatel: Bispiral, s.r.o., kontakt: BusinessIT(at)Bispiral.com | Inzerce: Best Online Media, s.r.o., zuzana@online-media.cz
O vydavateli | Pravidla webu BusinessIT.cz a ochrana soukromí | Používáme účetní program Money S3 | pg(7935)