O nás     Inzerce     KontaktSpolehlivé informace o IT již od roku 2011
Hledat
Nepřehlédněte: Tip: Pozoruhodné IT produkty pro rok 2023 jsou tu!
Správa dokumentů
Digitální transformace
Informační systémy
Hlavní rubriky: Informační systémy, Mobilní technologie, Datová centra, Sítě, IT bezpečnost, Software, Hardware, Zkušenosti a názory, Speciály

Pozoruhodné IT produkty 2023
E-knihy o IT zdarma

Odborné IT konference BusinessIT
Manuál Linux

Digital Thread: Revoluce v dodavatelských řetězcích

Termín Digital Thread (DT) je zatím poměrně nový, přesto ho mnozí analytici pokládají za průlomovou technologii, která změní svět dodavatelských řetězců i výrobní postupy. Přesněji řečeno, nejde ani tak o samotné technologie, ale o způsob jejich nasazení a používání.


Překlad Digital Thread jako digitální vlákno obsah pojmu sám o sobě příliš neozřejmuje. V zásadě se jedná o integraci informací z celého řetězce procesů, které se týkají daného projektu nebo produktu. Do DT se zahrnuje počáteční analýza i plánování, návrh, výroba prototypů, testování, vlastní výroba a uvedení produktu na trh, stejně jako další inovace – a samozřejmě také ukončení příslušných projektů (v libovolné fázi).

Systém DT tak navazuje na nástroje pro řízení životního cyklu produktu (LCM, life cycle management) a na základě posouzení současného i odhadovaného budoucího stavu by měl specialistům i manažerům umožnit přijímat v každé fázi kvalifikovaná rozhodnutí o dalším směřování projektu. Dostupné informace jsou „dynamické“, tj. neustále se aktualizují pomocí nově získaných dat – někdy se v této souvislosti používá i termín agilní podnikání.

Živá data, modely i senzory


Christine Furstoss, ředitelka výroby ve společnosti GE, už v roce 2013 zdůraznila, že DT systém by měl především umožnit integraci celého dodavatelského řetězce hladkým způsobem, kdy se informace předávají a sdílejí automaticky a v reálném čase. Z toho vyplývá, že kromě systémů LCM mají technologie DT těsný vztah i k další kategorii podnikového softwaru, řízení dodavatelských řetězců (SCM, supply chain management). Neustálá dostupnost aktuálních dat by měla také umožnit překonat situaci, kdy v podnicích fungují transakční a analytické systémy vesměs odděleně, přičemž pro analýzy se nevyužívá „živých“ dat.

V současnosti se pokročilé nástroje DT již uplatňují např. v leteckém průmyslu, když návrhy v systémech CAD se nejprve testují ve virtuální podobě, prototypy se mohou vyrobit pomocí 3D tisku, veškeré databáze i informace o fyzických modelech jsou automaticky k dispozici při návrhu a nasazení produkčního prostředí. Všudypřítomné senzory umožňují okamžitou zpětnou vazbu, změnu výrobních postupů včetně návratu projektu do fáze návrhu – DT tedy úzce souvisí i s Internetem věcí (IoT) a technologiemi pro zpracování velkých objemů dat (big data).

Tipy pro nasazení DT

Uvedený příklad ovšem neznamená, že systémy DT mají význam jen pro výrobní podniky. Tyto technologie jsou klíčové pro konkurenceschopnost prakticky všech větších firem, zejména těch, které využívají složitější síť partnerů a dodavatelů. Systémy DT zde výrazně zefektivňují např. řízení rizik. Při implementaci technologií Digital Thread je podnikům doporučováno přihlédnout k následujícím skutečnostem:

  • Systémy Digital Thread mají význam především tam, kde jsou dodavatelské řetězce a struktura procesů složité/nelineární: například část procesů si podnik zajišťuje interně, jiné s pomocí externích dodavatelů a mezi procesy navíc funguje zpětná vazba. Čím složitější řetězec, tím obtížněji může fungovat samospádem a pouze zadáváním požadavků shora na podřízené složky. Příslušný „liniový“ ředitel musí uvažovat o lidských zdrojích, infrastruktuře, technologiích a samozřejmě také o finančních otázkách a začlenění produktu do celkové strategie firmy. Systém DT by mu měl umožnit jednotný pohled (např. zahrnující technická data, informace o vlastních fyzických procesech a o finančních aspektech).
  • Složitý dodavatelský řetězec navíc musí reagovat na požadavky dalších částí podniku: je zde vstupní a výstupní logistika, vlastní provoz, prodej, marketing i nadstavbové služby. Tím se rizika selhání procesů nebo jejich efektivity výrazně zvyšuje. Systém DT by zde měl umožnit zpřesnit metriky výkonu a minimalizovat rizika, že komplexní postup se bude muset přerušit, protože např. dojde k výpadku dodávek/zásob.
  • Systém DT umožní, aby dodavatelské řetězce fungovaly předvídatelným způsobem, konzistentně i koordinovaně a byly odolnější proti selhání při neočekávaných událostech. Důležitou otázkou však zůstává, jak tyto systémy zavést. V současnosti je řízení dodavatelských řetězců včetně těch vnitrofiremních obvykle mixem automatizovaných a ručně prováděných procesů. Mají se systémy DT nasazovat najednou nebo spíše postupně? V prvním případě samozřejmě vzniká problém se zajištěním kontinuity provozu, ve druhém zase hrozí, že projekt „usne“, projeví se setrvačnost a ve firmě dále přetrvají zastaralé a neefektivní systémy/procesy. Vhodným řešením tohoto dilematu může být kompromis: Technologie DT se budou nastavovat postupně, ale metodou iterací, kdy po provedení a vyhodnocení jednoho kroku bude nahrazování starších postupů ihned pokračovat. O těchto změnách bude jednoznačně rozhodnuto předem, budou deklarovány jako strategický cíl a stejně tak se předem schválí a vyčlení prostředky na jejich financování.

Evoluční přístup

Mnozí dodavatelé informačních technologií již dnes nabízí nástroje, které umožní zavést DT do dodavatelských řetězců postupně – tak, aby se minimalizovala související rizika. Jedná se o evoluční přístup, kdy je přijetí přístupu DT pro všechny zúčastněné mnohem jednodušší. Na trend Digital Thread tak mohou zareagovat nejen obří firmy typu GE, ale i menší organizace.


Automobily vytlačily z ulic koně až ve chvíli, kdy se objevily cenově dostupné modely vozů, což zase souviselo se vznikem montážních linek umožňujících sériovou výrobu. Samotné technologie pro DT jsou stejně tak v principu k dispozici už několik let, jejich čas však přichází právě nyní. Úspěšné a konkurenceschopné budou podniky, které dokáží přístup Digital Thread v příštích letech efektivně implementovat a integrovat do výrobních postupů i řízení dodavatelských řetězců.


Pavel Bláhovec, ředitel obchodu IFS Czech


(2. 3. 2015 | redakce2)


Tento článek je součástí speciálu:

Správa IT: Nástroje, strategie, postupy

Obsah pojmu "správa informačních technologií" se stále vyvíjí, ostatně stejně, jako informační technologie samotné. Různou náplň má také v očích...


Facebook Twitter
Komentáře, názory a rady

Zatím sem nikdo nevložil žádný komentář. Buďte první...

>>> Číst a vkládat komentáře <<<
©2011-2023 BusinessIT.cz, ISSN 1805-0522 | Názvy použité v textech mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků.
Provozovatel: Bispiral, s.r.o., kontakt: BusinessIT(at)Bispiral.com | Inzerce: Best Online Media, s.r.o., zuzana@online-media.cz
O vydavateli | Pravidla webu BusinessIT.cz a ochrana soukromí | Používáme účetní program Money S3 | pg(3017)