O nás     Inzerce     KontaktSpolehlivé informace o IT již od roku 2011
Hledat
Nepřehlédněte: Tip: Nové Pozoruhodné IT produkty pro rok 2022
Správa dokumentů
Digitální transformace
Informační systémy
Hlavní rubriky: Informační systémy, Mobilní technologie, Datová centra, Sítě, IT bezpečnost, Software, Hardware, Zkušenosti a názory, Speciály

Pozoruhodné IT produkty 2021
E-knihy o IT zdarma

Odborné IT konference BusinessIT
Manuál Linux

Pohled na svět informačních systémů z české kotliny

Větší integrace s ostatními systémy v podniku, častější využívání nástrojů pro správu dokumentů a poskytování softwaru prostřednictvím cloudu považují za hlavní trendy v oblasti informačních systémů námi oslovení zástupci tuzemských výrobců tohoto softwaru. K dalším významným trendům podle nich patří zvyšování inteligence informačních systémů a zajištění dostupnosti dat z mobilních zařízení.

V následujícím článku vám nabízíme pohled zástupců široké škály tuzemských producentů informačních systémů (případně výrobců „s českými kořeny“). Věříme, že pro vás budou jejich různé úhly pohledu stejně zajímavé, jako pro nás.

Hlavní trendy v oblasti podnikových informačních systémů

„Hlavním trendem je podle mého soudu integrace,“ říká Jiří Hub, obchodní a marketingový ředitel Asseco Solutions. „Zákazník chce mít vše v jednom systému, pokud možno nad jednou databází,“ dodává. „Stále více se prosazuje komplexnost a provázanost všech podnikových systémů,“ zdůrazňuje Pavel Motan, obchodní ředitel K2 atmitec.

„V posledním období se firmy daleko více starají o automatizaci procesů. To znamená workflow, správu dokumentů a oběh dokladů. Celkově je patrný daleko větší příklon k elektronizaci firmy jako takové,“ komentuje ze svého pohledu situaci na trhu Jiří Rákosník, obchodní ředitel společnosti J.K.R. „Asi nejzajímavější změnu představuje trend neřešit podnikové procesyJedním ze zmiňovaných trendů je i přístup k informačním systémům z mobilních zařízení.
Jedním ze zmiňovaných trendů je i přístup k informačním systémům z mobilních zařízení.
přímo v ERP, ale doplnit ERP o řešení založené na řízeném oběhu dokumentů,“ doplňuje Antonín Drahovzal, ředitel pro významné zákazníky, Software602.

Na další trendy upozorňuje Martin Jirmann, generální ředitel ABRA Software: „V poslední době je tím největším (trendem) především on-line dostupnost dat, ať už jde o SaaS, PaaS nebo obecně o propojení s externími aplikacemi potřebnými pro úspěšné podnikání. Příkladem může být napojení na e-shop, různé mobilní aplikace nebo nástroje pro obchodníky napojené na IS, různé manažerské nástroje hodnocení, propojení dat na extranet a podobně.“

Za nezvratný považuje posun veškerých aplikací směrem ke cloud computingu Jiří Hub, a to přesto, že se podle jeho názoru ještě dnes nemusí zdát tento trend na první pohled všem zcela zřejmý. A upozorňuje rovněž na rozšiřování podnikových informačních systémů o aplikace BI - Business Intelligence. „Vyhodnocování a příprava agregovaných dat je něco, co využijí nejen manažeři, ale i pracovníci na různých pozicích,“ vysvětluje.

„Zvyšuje se tlak na perfektní organizaci dat - jejichž množství prudce roste - uvnitř systému a také na rychlé poskytování jen takových relevantních informací, které uživatel dokáže zpracovat,“ doplňuje Martin Jirmann. Na výrazný posun v inteligenci systémů a v jednoduchosti ovládání upozorňuje i Pavel Motan. „Stále více se prosazuje komplexnost a provázanost všech podnikových systémů,“ dodává.

Implementaci nových funkcionalit a konsolidaci stávajících systémů považuje za hlavní trend Martin Humpolec, produktový manažer společnosti Digi Trade ze skupiny Comparex. „Firmy, které nemají interní agendy pokryté, začínají přemýšlet, jak by jim informační systém zefektivnil provoz společnosti, a ty, které naopak vyřešily každou agendu jiným systémem, přemýšlejí jak tuto slepeninu nahradit jedním systémem, který zajistí vše potřebné a jehož agendy na sebe budou vzájemně navazovat,“ říká Humpolec a dodává: „Stále víc společností si také uvědomuje, že podnikový informační systém neznamená jenom velký ERP systém, ale že stojí za to řešit i drobné každodenní agendy – žádanky o dovolené, vyúčtování služebních cest, zpracování zpráv z datových schránek apod.“

Antonín Vymětal, ředitel úseku ERP – Realizace společnosti OR-System, pak upozorňuje na rostoucí zájem klientů firmy o rozšiřování funkčnosti informačních systémů v oblasti podpory výroby.

Skutečné přínosy změn

Sázka na cloud

Stejné otázky, jako lokálním výrobcům podnikových informačních systémů, jsme položili i zástupcům několika dalších vybraných firem. Zde jsou jejich pohledy.

Pavel Veselý, Sales Cluster Leader, Oracle: „Za hlavní trendy považuji rychlou a jednoduchou implementaci nového systému, orientaci na podporu nejpřínosnějších procesů a také nákladově zajímavou variantu pořízení nového systému jako služby - SaaS – Software as a Service.

Jednoznačně nejvýznamnějším trendem je SaaS také podle Roberta Ruisla, Territory Managera firmy Epicor Software Czech.

„V Software AG vnímáme tři podstatné trendy, které jsou navzájem provázané: řešení pro mobilní zařízení, in-memory a cloud technologie,“ říká Nikola Pleska, Marketing Manager Software AG.

Pohled z trochu jiného úhlu nabízí Richard Guga, Regional Director, Citrix Eastern Europe, který zdůrazňuje, že na pořadu dne jsou úspory a konsumerizace IT. „To se projevuje zvýšeným zájmem o virtualizaci a cloud computing – technologie, na které nebyl trh v minulosti připravený. Druhý trend v podobě konsumerizace má svůj původ v nástupu nových platforem - primárně iOS a Android - a jeho projevem jsou iniciativy BYO - Bring Your Own - a také větší orientace na služby SaaS a vzdálený přístup.

Virtualizace a přesun aplikací do webového prostředí je hlavním trendem i podle Jana Raaba z Capsa.cz. „Firemní server, zvenku nedostupný, se stává minulostí a je nahrazován novými řešeními založenými na pronajímaných serverech či rovnou službách v profesionálních datacentrech,“ říká Raab.

A jak se zástupci těchto firem dívají na skutečné přínosy nových trendů?

„Záleží na konkrétní firmě, její situaci a na mnoha dalších podmínkách a faktorech. Je mnoho firem, pro které je, respektive bude SaaS velkým přínosem, ale je také mnoho firem, pro které vzhledem k faktorům, jako je bezpečnost, rychlost, rozhraní k softwaru třetích stran a podobně není SaaS nejvhodnějším řešením,“ říká Robert Ruisl z Epicoru.

„Bublinám a marketinkovým sloganům dnes už zákazníci nevěří,“ poznamenává Pavel Veselý z Oracle.

Ani podle Nikoly Plesky ze Software AG nejde v případě zmiňovaných aktuálních trendů o bubliny. Mobilní přístroje podle něj spolu se svým zdokonalováním logicky přejímají část úloh, které se doposud řešily tradičním IT zázemím, a díky cloudu lze škálovat potřebný výkon. „In-memory technologie dokáže otevřít prostor pro aplikace, které pracují s velkými průtoky dat a jsou náročné na výkon, a které mají reagovat například v reálném čase. Při využití operační paměti může být přistupování k datům být až tisíckrát rychlejší oproti tradičním způsobům,“ upozorňuje Pleska.

„Úspory patří k hlavním tématům v IT a konsumerizace je trend, který pozvolna přichází z prostředí domácích uživatelů do firemní sféry. Masové nasazování virtualizace je pouhým nástrojem pro úsporu prostředků a související zjednodušení správy, což se projevuje také ve snížených provozních nákladech,“ vysvětluje Richard Guga z Citrixu.

Jan Raab z Capsa.cz pak nabízí velmi malým firmám další možnost úspor: „Pro malou firmu může (místo informačního systému) bohatě stačit sdílené úložiště s důsledně dodržovanou štábní kulturou. V žádném případě se zákazník nesmí stávat otrokem informačního systému.“

Jsou všechny pozorované trendy skutečně pro klienty přínosem, nebo jde v některých případech jen o nafouknutou bublinu? Jak se na ně z tohoto pohledu dívají dodavatelé?

„V případě integrace je přínos zcela zřejmý a téměř okamžitý. Jeden integrovaný systém výrazně usnadňuje správu takového systému, což zákazník brzy pozná na snížení chybovosti - nedostupnosti aplikace a přímo na kapacitách, respektive i na financích vynaložených na její údržbu. Navíc výrazně snižuje možnost chyby zásahem lidské ruky, která manuálně či poloautomatizovaně přenáší data mezi aplikacemi,“ říká Jiří Hub z Asseco Solutions.

O přínosu on-line dostupnosti dat je jednoznačně přesvědčen Martin Jirmann z ABRA Software. Podle jeho názoru jednoznačně zefektivňuje fungování firem a pomáhá k dosažení lepších výsledků i produktivity práce.

Podle Pavla Motana z K2 atmitec existuje mnoho případů, kdy mobilní dostupnost informací a rychlý přístup k nim mají zásadní dopad na rozhodnutí i na ekonomický výsledek firmy, ale vyskytují se podle něj i případy, kdy tyto technologie nabízejí řadu zajímavých možností, jež však v praxi nebývají využity – například proto, že získání komplexní informace tímto způsobem nebývá vždy optimální.

V případě BI se podle Jiřího Huba částečně o hype skutečně jedná. „Na druhou stranu v dnešní přetechnizované době se na každého z nás valí nepřeberné množství informací. Pokud nám jakýkoli nástroj pomůže se v nich rychleji vyznat, bezesporu přínosem je,“ soudí.

Dle Jiřího Rákosníka z J.K.R. jsou sice občas očekávání zákazníků přehnaná až nerealistická, ale kvalitní komunikací ze strany dodavatele lze tento problém vyřešit. Automatizace podnikových procesů pak podle něj rozhodně přinese úsporu – nejprve časovou a posléze i finanční.

Martin Humpolec z Digi Trade pak upozorňuje, že přínosy novinek nezáleží pouze na samotných technologiích, ale také na konkrétní společnosti. „Ten samý systém mohou naprosto stejným způsobem zavést dvě různé firmy, ale zatímco jedné opravdu bude něco přinášet pro tu druhou to budou jenom vyhozené peníze,“ upozorňuje Humpolec.

„Cloud Computing je na první pohled největším adeptem na nafouklou bublinu. Ale skutečně jen na první pohled,“ dodává ještě Jiří Hub. Podle jeho názoru na něj tradiční dodavatelé zatím nejsou příliš připraveni, ale uživatelé si rychle zvykají. „Není například to, že vám stačí jedno malé zařízení a připojíte se k naprosto tomu samému (systému) odkudkoli, komfortní? Že nemusíte mít strach z toho, že vám zařízení zkolabuje, nebo vám jej někdo odcizí? Svá data i aplikaci máte stále okamžitě přístupné.“

Správa dokumentů a výroba

Podle Antonína Vymětala z firmy OR-System nyní její klienti požadují plně integrovaný kvalitní nástroj pro rozvrhování kapacit výrobních zdrojů, jenž je nedílnou součástí ERP řešení, nástroj pro kompletní technický a obchodní popis výrobku, a to včetně následné podpory cenotvorby a technické dokumentace, a o přímé propojení technických a výrobních podkladů k výrobku z ERP do řídících systémů strojního zařízení. A nasazení u klientů, kteří taková řešení dosud nepoužívají, jim pomáhá na cestě k dalšímu rozvoji a šetří jim finanční prostředky.

Antonín Drahovzal ze Software602, nabízí příklad využití řešení založené na řízeném oběhu dokumentů pro zpracování faktur: „Většina ERP systémů má takovou funkci už řadu let, přesto se ve firmách schvaluje na papíře a teprve výsledek se zadává do ERP. Proč? Za prvé: Každý, kdo se účastní schvalování, potřebuje přístup do ERP a musí být vyškolen jako uživatel ERP. Za druhé: Pokaždé, když chcete změnit schvalovací pravidlo, musíte provést zásah do ERP. Za třetí: V případě geografické rozlehlosti společnosti může nastat problém se samotným otevřením ERP systému - například při mobilním připojení.“ Výhodnější variantou je podle něj schvalovací oběh dokumentů s návazností na ERP. A v posledních letech se dle jeho zkušeností taková řešení opravdu nasazují. „Skutečnou moderní architekturu můžeme popsat tak, že organizace má několik velkých systémů, v nichž jsou uložena data. Běžné podnikové procesy pak jsou pokryté oběhem formulářů, které dokážou z těchto systémů načítat data a zapisovat do nich,“ vysvětluje Drahovzal.

S čím přicházejí výrobci na trh

Trendy, které výrobci sledují, se pochopitelně zásadním způsobem odrážejí v produktech, které uvádějí na trh, či které plánují pro blízkou budoucnost.

Společnost K2 atmitec letos uvedla na trh další klienty Informačního systému K2 pro webové prostředí. „Umožňujeme webové služby, ale současně pracujeme i na nárůstu funkčnosti plného klienta. V neposlední řadě jsme asi stále jediná česká firma, která současně vyvíjí IS a současně vlastní a poskytuje cloudové služby, které jsou mimo jiné dalším trendem, kam systémy spějí,“ tvrdí Pavel Motan, obchodní ředitel K2 atmitec.

„Letos na podzim jsme na trh uvedli hned čtyři novinky a další produkty dále vyvíjíme. Jde o mobilní obchodní systém – ABRA MOS, ABRA E-shop, který je plně napojen na data z IS, dále pak manažerský portál iGATE a nástroj na správu webů i firemních intranetů a extranetů ABRA Publisher,“ říká Martin Jirmann, generálního ředitele ABRA Software, a dodává: „Výhoda těchto řešení tkví v tom, že jsou plně propojitelné na informační systémy ABRA, většina z nich však může být zajímavá i pro klienty, kteří IS ABRA nemají. Mohou fungovat totiž i samostatně.“

Jiří Hub, obchodní a marketingový ředitel Asseco Solutions, upozorňuje, že pokud jde o zmiňované trendy, jsou produkty Helios od počátku koncipovány jako integrovaný systém, zahrnující veškerou podnikovou agendu, stejně jako moduly poskytující vyhodnocování nad daty z IS. „Nicméně sofistikovanější aplikace BI jsou pro nás jistou výzvou, na kterou jsme již vyhradili vývojové kapacity,“ říká Hub. Podle jeho slov firma rovněž již zahájila investice do cloudových technologií: „Právě uvádíme na trh novou, cloudovou aplikaci z rodiny Helios - Helios iRed. Řadí se mezi systémy pro menší organizace.“

Jiří Rákosník, obchodní ředitel společnosti J.K.R., upozorňuje, že jeho společnost v letošním roce uvedla na trh mimo jiné systém reverzních nákupních aukcí integrovaný do podnikového ERP. „Máme plán vývoje, který se opírá o zkušenosti našich analytiků, postřehy konzultantů a v neposlední řadě nám výrazně pomáhají naši uživatelé svými náměty,“ říká Rákosník.

Společnost OR-System, která vidí hlavní trendy v rozšiřování funkčnosti modulů pro podporu výroby, podle Antonína Vymětala také rozšiřuje možnosti těchto modulů zejména na základě nových zákaznických požadavků, které vychází ze získaných zkušeností při nasazování jednotlivých funkcí systému do praxe.

„Naše společnost je v oblasti informačních systémů aktivní již dlouho a orientujeme se na agendy, které zefektivňují vnitřní provoz společnosti - žádanky, schvalování, business intelligence. Systém BOSS je pravidelně rozšiřován o nové funkcionality dle potřeb našich klientů právě tak, aby ho jejich zaměstnanci opravdu využívali,“ vysvětluje Martin Humpolec, produktový manažer společnosti Digi Trade.

Antonín Drahovzal, ředitel pro významné zákazníky, Software602, pak nehovoří o nových produktech, ale upozorňuje, že inteligentní formuláře od Software602 si běžně vyměňují data se všemi běžně se vyskytujícími ERP systémy.

Jak se k trendům staví zákazníci

Zástupci všech oslovených firem se shodují v tom, že reakce zákazníků na aktuální trendy se liší podle typu jejich podnikání i podle aktuální situace firmy. Mnozí novinky nedočkavě vyhlížejí, pro řadu z nich ale nemusí mít bezprostřední přínos, a tak sice sledují vývoj, ale s nasazením čekají na dobu, kdy je budou skutečně potřebovat, případně kdy budou k dispozici zkušenosti dalších uživatelů. Pokud je to možné, jsou novinky nasazovány v postupných průběžně vyhodnocovaných krocích – a podle definovaných priorit firmy.


(20. 10. 2011 | redakce2)


Tento článek je součástí speciálu:

Podnikové IS: 5 hlavních trendů v informačních systémech

Ucelená řešení, hostované služby a mobilní přístup – to jsou hlavní trendy v oblasti informačních systémů pro firmy tak, jak...


Facebook Twitter
Komentáře, názory a rady

Zatím sem nikdo nevložil žádný komentář. Buďte první...

>>> Číst a vkládat komentáře <<<
©2011-2022 BusinessIT.cz, ISSN 1805-0522 | Názvy použité v textech mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků.
Provozovatel: Bispiral, s.r.o., kontakt: BusinessIT(at)Bispiral.com | Inzerce: Best Online Media, s.r.o., zuzana@online-media.cz
O vydavateli | Pravidla webu BusinessIT.cz a ochrana soukromí | Používáme účetní program Money S3 | pg(135)