O nás     Inzerce     KontaktSpolehlivé informace o IT již od roku 2011
Hledat
Nepřehlédněte: Nejlepší IT: Pozoruhodné IT produkty pro rok 2024 podruhé
Správa dokumentů
Digitální transformace
Informační systémy
Hlavní rubriky: Informační systémy, Mobilní technologie, Datová centra, Sítě, IT bezpečnost, Software, Hardware, Zkušenosti a názory, Speciály

Pozoruhodné IT produkty 2024 podruhé
E-knihy o IT zdarma
Manuál Linux

AirWatch Connect: Jak používat a spravovat mobilní zařízení na úrovni roku 2014

Zajištění bezpečnosti dat, jednotná a efektivní správa mobilních zařízení v organizacích, ale i jednotná pozitivní uživatelská zkušenost napříč platformami, zařízeními i aplikacemi – tak by se dala stručně shrnout myšlenka, která se jako červená nit táhla konferencí AirWatch Connect, která se uskutečnila na přelomu září a října v Londýně. Magazín BusinessIT.cz byl u toho – a nyní vám přinášíme přehled zásadních mobilních trendů tak, jak se na konferenci odrážely.

S tím, jak se mobilní zařízení stávají stále významnější skupinou koncových IT zařízení v organizacích, roste i důraz, který je kladen na jejich správu a zabezpečení. Jestliže ještě před několika lety byla pro IT oddělení zásadní řešení pro správu PC, nyní jsou pro ně stejně významná – a mnohdy ještě významnější – řešení pro správu mobilních zařízení. Ta jim totiž pomáhají řešit správu v silně heterogenním prostředí a zajistit bezpečnost i tam, kde byla pro výrobce, alespoň dosud, často až druhořadou prioritou.

John Marshall: Jde nám o platformu

John Marshall, senior viceprezident a generální manažer společnosti AirWatch, při úvodní keynote konference. Foto: Petr Mandík, BusinessIT.cz
John Marshall, senior viceprezident a generální manažer společnosti AirWatch, při úvodní keynote konference. Foto: Petr Mandík, BusinessIT.cz
V úvodní keynote konference připomněl John Marshall, senior viceprezident a generální manažer společnosti AirWatch (a také její spoluzakladatel), že na řešení pro podporu firemní mobility lze pohlížet jako na produkt, ale také jako na komplexní platformu. A právě na komplexní platformu – zahrnující jak systém MDM (mobile device management, správa mobilních zařízení), tak řadu dalších nástrojů usnadňujících správu i používání mobilních zařízení ve firmách, vsadil AirWatch.

Marshall vyzdvihl širokou škálu rolí, které platforma AirWatch zastává. Z hlediska správců je důležitá její schopnost integrace s dalšími podnikovými produkty, bezpečnostní framework, správa změn nebo zajištění snadných upgradů a migrace – a nově třeba také správa notebooků. Z hlediska koncových uživatelů pak hrají významnou roli řešení pro single sign-on (jednotné přihlašování), bezpečný přístup k firemnímu e-mailu, podpora spolupráce nad sdíleným obsahem, katalog aplikací nebo propojení na podnikové aplikace.

Šéf společnosti AirWatch se ovšem zabýval nejen současností, ale také výhledem do budoucna. Připravit by se podle něj organizace měly na další rozvoj využívání mobilního cloudu, ale i na zvětšování se ekosystému mobilních zařízení, a to včetně chytrých hodinek, nejrůznějších čidel apod. Pro správu těchto zařízení bude podle něj mimo jiné velmi užitečné okamžitá znalost kontextu – a přizpůsobení se mu - například podle místa přístupu se nastaví příslušná bezpečnostní opatření pro připojení k datovým zdrojům.

Zajímavé příležitosti organizacím pak přinesou nové druhy aplikací, ať už pro budování loajality klientů, pro spolupráci firem nebo třeba pro automatizaci nejrůznějších úloh v rámci organizací. Velký potenciál vidí Marshall rovněž v oblasti podnikových sociálních funkcí aplikací – díky jednotnému API a jednotnému způsobu jejich využívání by se měl stát realitou podnikový crowdsourcing. Díky lepšímu propojení aplikací obecně by pak mělo být zcela běžné i to, že jedna událost spustí řetězec událostí vedoucích k rychlému a efektivnímu řešení nastalé situace (např. aplikace letecké společnosti na tabletu předá data o zpoždění letu aplikacím kalendáře, rezervace hotelu apod.).

Vývoj mobilních řešení by měl směřovat k vizi tzv. Extended Enterprise, kde je zajištěno plnohodnotné fungování všech firemních systémů i pro stakeholdery (zaměstnance, dodavatele, partnery apod.) mimo hranice firmy, a to včetně bezpečného přístupu k aplikacím a k datům. Zjevnou ambicí společnosti AirWatch pak je poskytnout pro naplnění tohoto cíle nástroje – ať už jde o řešení pro správu mobilních zařízení, pro správu mobilních aplikací nebo o konkrétní aplikace zajišťující například již výše zmiňované jednotné přihlašování nebo bezpečný přístup k e-mailu.

Charles Brett: Neupněte se k jednomu dodavateli

Konference AirWatch Connect byla pochopitelně nejen místem řady prezentací, ale také místem řady formálních i neformálních setkání. Foto: Petr Mandík, BusinessIT.cz
Konference AirWatch Connect byla pochopitelně nejen místem řady prezentací, ale také místem řady formálních i neformálních setkání. Foto: Petr Mandík, BusinessIT.cz
Konference AirWatch Connect byla pochopitelně nejen místem řady prezentací, ale také místem formálních i neformálních setkání s partnery společnosti, s jejími zákazníky, ale i s nezávislými analytiky.

V rozhovoru pro BusinessIT.cz Charles Brett, analytik společnosti Freedom Dynamics, mimo jiné uvedl: „Na trhu MDM jsem v uplynulých čtyřech letech sledoval asi 60 různých firem, ale v posledním roce stojí za pozornost jen 8-12 z nich – kromě společnosti AirWatch ještě třeba IBM, CA nebo SAP. Je ovšem zřejmé, že každá z těchto firem se k MDM dostala z jiného směru – a tomu odpovídá i výsledek. Třeba SAP je poměrně úzce zaměřený, IBM zase v zásadě míří jen na velké firmy.“

A co Brett radí firmám? Nikdy neuzavírejte v oblasti mobilních řešení dlouhé kontrakty - oblast MDM se rychle mění a mohlo by se stát, že vám za dva roky u vašeho dodavatele bude bolestně chybět něco nového, co další dodavatelé nabízejí. Nenechte se uvěznit v jednom řešení. Pokud možno dávejte přednost řešením typu PaaS, ať už realizovaným in-house nebo externě. Kupujte službu, ne vybavení – budete flexibilnější. A určitě nechte MDM řešit odborníky z dodavatelských firem, neřešte to vlastními silami. Proč? Dodavatelé úzce spolupracují s výrobci mobilních operačních systémů a výrobci smartphonů a jsou schopni reagovat na jejich updaty a upgrady, což vy nebudete, nebo to bude velmi drahé.

V této souvislosti lze zmínit i slova Johna Marshalla, který na setkání s novináři upozornil na existenci množství malých dodavatelů řešení MDM – především ze střední a východní Evropy, kteří podle jeho názoru nemohou pokrýt rozsah funkcionality, kterou zákazníci postupně začínají vyžadovat. Rovněž je pro ně podle jeho názoru problematické reagovat dostatečně rychle na všechny změny, se kterými výrobci přicházejí.

A co si Charles Brett myslí o často diskutovaném trendu BYOD (bring your own device)? „Ukazuje se, že zařízení vlastněná zaměstnanci nejsou upgradována tak rychle, jako ta firemní – pokud zaměstnanec není velkým fanouškem těchto produktů. To může znamenat velký problém jak v případě, kdy je pro práci třeba určité funkčnosti nebo úrovně výkonu, tak při správě. Obecně smysluplnost využití BYOD záleží na typu firmy a typu zaměstnance, ale, po pravdě, myslím si, že tento přístup postupně zmizí. Často se totiž ukáže, že je pro firmy nakonec s ohledem na všechny dodatečné náklady výhodnější zařízení koupit.“

Richard Absalom: BYOD se prostě nevyhnete

Instalovaná základna mobilních platforem na vybraných vyspělých trzích tak, jak ji prezentoval Gartner.
Instalovaná základna mobilních platforem na vybraných vyspělých trzích tak, jak ji prezentoval Gartner.
Poněkud odlišný pohled na BYOD má Richard Absalom, analytik ze společnosti Ovum, který pro BusinessIT.cz mimo jiné uvedl: „BYOD určitě není nějaká bublina, ve firmách sledujeme velký růst tohoto fenoménu a nemyslím si, že se to brzy změní. Zaměstnanci prostě chtějí používat svá zařízení a vy jim to musíte dovolit, jinak klesne jejich produktivita.“

Výše uvedené tvrzení doložil Absalom i údaji z aktuálního průzkumu společnosti Ovum, podle kterého 69,2 % zaměstnanců na plný úvazek přistupuje k firemním datům z jimi vlastněných tabletů nebo smartphonů. Vyšší je přitom tento podíl na takzvaných rozvíjejících se trzích.

Další analytik, Shaun Collins z CCS Insight, pak ve své prezentaci upozornil na priority firem v roce 2014: Na prvních čtyřech pozicích jsou ty, které souvisejí s mobilitou - nasazení tablet PC, smartphonů a software pro efektivní mobilitu zaměstnanců. Zásadním trendem pro léta 2014 a 2015 je podle něj v Evropě nástup rychlého mobilního připojení přes LTE.

Collins také upozornil, že firmy mnohdy zapomínají na jednu důležitou vlastnost elektronického světa: Malé firmy mohou na internetu – nebo prostřednictvím svých mobilních aplikací – vypadat velké a velké mohou zase vypadat jako malé. Je tedy naprosto zásadní, prezentovat se vhodným způsobem tak, aby vás uživatelé vnímali v souladu s vaší strategií.

Trendy v zahraničí i v České republice

Zajímalo nás, jak rychle zákazníci začínají používat nejen MDM, ale i pokročilé funkce řešení pro firemní mobilitu. Podle Johna Marshalla nyní například přibližně třetina zákazníků společnosti využívá její Secure Content Locker, který je bezpečným kontejnerem pro firemní data na mobilním zařízení, který umožňuje mimo jiné spolupráci nad dokumenty organizace. Velký růst zájmu očekává u řešení pro podporu sociálních funkcionalit napříč aplikacemi, což by mělo přinést možnost výrazně efektivnější spolupráce zaměstnanců.

A jak vypadá situace v trendech využívání řešení pro firemní mobilitu v tuzemsku? Zeptali jsme se zástupců společnosti Atlantis, která je partnerem AirWatch pro ČR.

„Ve srovnání se Západní Evropou jsou firmy v České republice v nasazování MDM řešení pozadu. Mnohé z nich si ještě neuvědomují míru rizika, které jejich datům na mobilních zařízeních hrozí,“ uvedl k situaci v ČR Tomáš Kavecký ze společnosti Atlantis. „Je ale patrný růst zájmu, a to především u opravdu velkých firem, které dosud nasazení MDM odkládaly,“ dodal Robert Silný, rovněž z Atlantisu.

A jaký vývoj čeští zástupci očekávají v blízké budoucnosti? „Výraznou změnu na trhu očekávám v případě mobilních zařízení s Windows 8.1,“ upozornil Tomáš Kavecký. „Na rozdíl od Androidu, který je z hlediska správy nekonzistentní, a to nejen pokud jde o různé jeho verze a zařízení, ale i v rámci jedné verze a jednoho zařízení, představují Windows 8.1 předvídatelný – a díky poskytnutí přístupu k API, mimo jiné i firmě AirWatch – také dobře spravovatelný systém. Zaznamenáváme, že firmy toto velmi oceňují, a očekávám, že jejich zájem o smartphony s Windows 8.1 výrazně poroste.“

Několik poznámek na závěr

Platforma AirWatch pro zajištění podporové mobility zahrnuje řešení pro správu mobilních zařízení, správu mobilních aplikací i řadu dalších funkcionalit – oddělení soukromých a firemních dat na jednom mobilním zařízení, bezpečnou distribuci obsahu na tato zařízení na základě řady pravidel, včetně například regionu, v němž se zařízení nachází, synchronizaci obsahu, bezpečný přístup k webu, kontejnerizaci aplikací pro zajištění vyšší bezpečnosti nebo snadnější správy a nově třeba i řešení pro tvorbu a sdílení firemních videí.

AirWatch nabízí svá řešení pro nejrůznější segmenty trhu – od retailu přes finanční instituce a veřejnou správu až po oblast školství, kde mohou vyučující díky správě mobilních zařízení studentů zajistit konzistenci výuky v rámci skupin, ale i používání příslušných aplikací s ohledem na úroveň konkrétního studenta.

Díky úzké spolupráci s výrobci mobilních operačních systémů podporuje AirWatch (v různé míře u různých funkcionalit) zařízení s OS od společností Apple, Google, Microsoft, BlackBerry nebo Amazon. A nabízí rovněž různé možnosti pro ukládání dat – s využitím AirWatch Cloud, OneDrive nebo Google Drive.

Dodejme, že konference AirWatch Connect 2014 se v Londýně zúčastnilo 550 zástupců 250 organizací reprezentujících 25 odvětví z 30 zemí světa. Jen pro zasazení do kontextu dodejme, že společnost AirWatch má podle oficiálních údajů více než 13 tisíc zákazníků ve 150 zemích (AirWatch Connect se ostatně letos koná ještě v Atlantě a v Sydney) a více než 1900 zaměstnanců. Připomeňme rovněž, že na začátku tohoto roku byla společnost AirWatch koupena firmou VMware.

Petr Mandík


(6. 10. 2014 | redakce2)

Facebook Twitter
Komentáře, názory a rady

Zatím sem nikdo nevložil žádný komentář. Buďte první...

>>> Číst a vkládat komentáře <<<
©2011-2024 BusinessIT.cz, ISSN 1805-0522 | Názvy použité v textech mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků.
Provozovatel: Bispiral, s.r.o., kontakt: BusinessIT(at)Bispiral.com | Inzerce: Best Online Media, s.r.o., zuzana@online-media.cz
O vydavateli | Pravidla webu BusinessIT.cz a ochrana soukromí | Používáme účetní program Money S3 | pg(2656)