Systém hodnocení výrobních prostředkůNa systém hodnocení výroby lze pohlížet z několika pohledů. Hodnocení výrobních strojů a hodnocení výrobních sil. Hodnocení výrobních strojů se používá například systém OEE. Tento systém spolehlivě určuje výkonnost jednotlivých výrobních jednotek. Systém je založen na efektivním sběru dat z výrobních středisek. Tento sběr může být realizován několika způsoby, což je předmětem tohoto článku.

 

Na systém hodnocení výroby lze pohlížet z několika pohledů. Hodnocení výrobních strojů a hodnocení výrobních sil.

Hodnocení výrobních strojů se používá například systém OEE. Tento systém spolehlivě určuje výkonnost jednotlivých výrobních jednotek. Systém je založen na efektivním sběru dat z výrobních středisek. Tento sběr může být realizován několika způsoby:

- automaticky

- poloautomaticky

- ručně

Všechny tři možnosti mají své výhody i nevýhody.

Automatický sběr dat

Tento způsob využívá software jednotlivých strojů a data pro výpočet výkonnosti se zakládají pouze na možnostech stroje. Pouze malý rozsah informací není možné ze stroje získat a to jsou informace týkající se důvodu prostoje stroje, to znamená například nedostatek zakázek, nedostatek lidských zdrojů, atd.

Poloautomatický sběr dat

Tento způsob je, stejně tak jako předchozí způsob sběru dat, založen na informacích ze stroje. Na rozdíl od přechozí varianty stroj nepředává informace o provozu jako ucelený celek, ale stroje vykazuje činnost jako signál stavu stroje. Signál stroj odesílá v pravidelných intervalech podle daného schématu. Tento signál může být generován na základně nějaké pravidelné opakující se operaci nebo je generován pravidelně v časových intervalech, pokud nelze stanovit nějakou vhodnou operaci.  Výhodou opakující se operace je, že je možné jednoduše spočítat kroky stroje a dále je použít k hodnocení výkonnosti. Tato výhoda není u časových intervalů možná. Zde se pak může uvádět doplňková informace o rychlosti stroje například v m/s. Signály ze všech strojů jsou pak zpracovávány elektronickým zařízením, které vyhodnocuje jednotlivé signály a zapisuje je do databázového systému, který následně zobrazí výkonnost stroje. Nevýhodou tohoto systému je skutečnost, že stroj pak vykazuje jen stav pracuje/nepracuje a všechny dodatečné informace musejí být vyplněny obsluhou stroje.

Ruční sběr dat

Ruční sběr dat probíhá systémem časového snímku jednotlivých strojů. Sběr je realizován obsluhou, která jednoduše zapíše aktuální operaci, která na stroji právě začíná.

Ideální informace pro zpracování výkonnosti by měla mýt tento formát:

oee_200oee_200

Datum a čas od Datum a čas do Typ operace/důvod prostoje Stroj ID výrobku ID obsluhy

2015/09/01 06:01:56 2015/09/01 08:45:03 Není zakázková náplň Stroj číslo 1 001201/00 00111

 

Každý ze způsobů sběru dat má své výhody i nevýhody.

Automatický systém

- výhody – systém je téměř bezobslužný, vyžaduje minimální nároky na obsluhu, obsluha nemá možnost ovlivnit přenesená data pouze částečně, kde není možné, aby informace byla dodána přímo ze stroje

- nevýhody – klade velké nároky na software stroje, vysoké náklady, každá změna ve sledování musí být provedena dodavatelem stroje

Poloautomatický systém

- výhody – sběr dat je prováděn v reálném čase, obsluha nemusí dodatečné informace doplňovat v reálném čase a může je zadat dodatečně, neklade vysoké finanční nároky, výstupy jsou ve většině případů k dispozici bez nutných úprav software stroje

- nevýhody

Ruční systém

- výhody – neklade žádné nároky na stroj ani mechanické ani softwarové,

- nevýhody – kvalita zpracovaných dat je přímo závislá na obsluze stroje, každý údaj je zadávaný s určitým zpožděným čímž vzniká systematická chyba

Souhrnně lze říci, že automatický systém se hodí do plně automatizované výroby, kde není vyžadována přítomnost obsluhy nebo zde obsluha hraje pouze roli například kontroly výrobku. Poloautomatický a ruční systém je vhodný pro téměř jakoukoliv výrobu, kde je nutná přítomnost obsluhy na pracovišti a pro poloautomatický režim je možné zajistit požadované výstupy ze stroje.

Konečné hodnocení stroje je pak prováděno na základě časového rámce, který je pro daný stroj nastaven. Časovým rámcem je míněna směnnost, při které je stroj provozován. Stroj může být v provozu například 24 hodin denně 7 dní v týdnu nebo pouze jednu směnu 8 hodin denně. Pro tyto účely se používají různá označení například 24/7, 24/5, 8/5 a tak dále. Pro výpočet je třeba zohledni i to, zda stroje nepřešel z režimu 24/7 na režim 24/5 tedy z nepřetržitého provozu na třísměnný provoz.

Všechny výše uvedené systémy pro zpracování dat mohou generovat určitou chybu či mohou nastat výpadky jednotlivých systémů. Z tohoto důvodu je nutné udržovat určité kontrolní mechanismy, které by na chybu dokázaly upozornit nebo ji dokázali i opravit. Rozlišujeme tři základní kontrolní mechanismy, které se liší dle typu chyby:

1) kontrola odchylky od standardních hodnot – systém po zadání hodnot automaticky kontroluje výslednou hodnotu dle zadaných parametrů a zobrazuje odchylku od vypočtené hodnoty. Pokud je vhodně zvolena nějaká maximální odchylka, která je ještě tolerována, může systém rychle informovat o potenciální chybě

2) kontrola progresu – systém na základě získaných dat vyhodnocuje progres za kontrolované období. Jelikož je progres počítán v časových jednotkách, měla by se celková hodnota součtu blížit nule. Pokud to takto není, může se jednat o systémovou chybu nebo chybu obsluhy.

3) Kontrola všech časových hodnot – tato kontrola je velmi jednoduchá, součtem všech časových údajů by se měl součet časových úseků rovnat sledované periodě. Tato chyba může nastat při výpadcích systému sledování.

 

 

 


(18. 9. 2016 | siskaj)


Autorem tohoto textu není redakce těchto webových stránek, ale jeden ze čtenářů/ek: siskaj (kliknutím na jeho/její jméno přejdete na jeho/její domovskou stránku). Chcete-li si zde také vést deník nebo sem psát články, zaregistrujte se/přihlašte se na této stránce.

Další články tohoto čtenáře: všechny jeho/její články
Facebook Twitter
Komentáře, názory a rady

Zatím sem nikdo nevložil žádný komentář. Buďte první...

>>> Číst a vkládat komentáře <<<

Pozoruhodné IT produkty 2020
Rozhodně si nenechte ujít pozoruhodné produkty, které vám mohou pomoci ve vaší práci v IT.

Články čtenářů

Pomalý notebook HP s Windows 10 - a ...


Jestli máte trable s pomalým počítačem od HP (nebo i od jiné velké značky), tak jste na tom stejně, jako jsem ještě před pár hodinami byl já. Zkoušel jsem řadu osvěd...

Slow HP Windows 10 notebook - and wh...


If you have trouble with a slow computer from HP (or even another big brand), you've the same problem I had a few hours ago. I tried a number of proven recipes, but ...

Komentáře čtenářů

TBW
Dobrý den. Koukám že váš článek je z roku 2016. Dnes je rok 2019 a situace může být odlišná. Můj dotaz z...>>
Podnikání na youtube
Zdravím, měl bych pár dotazů týkajících se podnikání na youtube. Četl jsem na http://techhity.cz/media/j...>>
Zdá se mi to nebezpečné
Přijde mi to už docela nebezpečné, že půjde platit i prostřednictvím televize. Ale pokrok nezastavíme. C...>>

Další články tohoto čtenáře

všechny jeho/její články©2011-2020 BusinessIT.cz, ISSN 1805-0522 | Názvy použité v textech mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků.
Provozovatel: Bispiral, s.r.o., kontakt: BusinessIT(at)Bispiral.com | Inzerce: Best Online Media, s.r.o., zuzana@online-media.cz
Používáme účetní program Money S3
O vydavateli | Pravidla webu BusinessIT.cz a ochrana soukromí | pg(4426)