O nás     Inzerce     KontaktSpolehlivé informace o IT již od roku 2011
Hledat
Nepřehlédněte: Nově: Pozoruhodné IT produkty 2021 podruhé
Správa dokumentů
Digitální transformace
Informační systémy
Hlavní rubriky: Informační systémy, Mobilní technologie, Datová centra, Sítě, IT bezpečnost, Software, Hardware, Zkušenosti a názory, Speciály

Pozoruhodné IT produkty 2021
E-knihy o IT zdarma

Odborné IT konference BusinessIT
Manuál Linux

Státní zakázka na IT systém pro elektronické dálniční známky: Teď má být všechno jinak

Jak známo, Státní fond dopravní infrastruktury podepsal smlouvu s vybraným dodavatelem systému evidence vozidel v rámci projektu elektronické dálniční známky, společností Asseco Central Europe. V médiích byla zakázka popisována jako e-shop s dálničními známkami za 400 milionů Kč, realita je ale složitější. A včera vybraný dodavatel oznámil, že je připraven smlouvu ukončit. Přinášíme detaily.

Elektronické dálniční známky mají v České republice začít platit od ledna příštího roku. Informační systém elektronické dálniční známky, který má být v majetku SFDI, obsahuje podle zástupců této organizace e-shop pro elektronické nákupy, ale také uživatelský portál, mobilní aplikaci, call centrum, evidenci všech zaplacených dálničních poplatků i registr všech osvobozených automobilů od úhrad časového poplatku, kompletní účetnictví, párování plateb v rámci elektronických úhrad, řešení neprovedených nebo chybných plateb, reporting a zabezpečení systému.

Součástí plnění smlouvy měl být také rozvoj informačního systému, konzultační služby a další činnosti v rámci součinnosti a podpory, navazující provoz a technická podpora informačního systému elektronické dálniční známky po dobu 4 let, včetně podpory jeho uživatelů po uvedení do provozu zahrnující nepřetržitý provoz call centra v češtině, angličtině a němčině, zpracování listinných podání a zajištění obchodních aktivit v rámci provozu, zajištění platformy, na které bude systém provozován.

Odborná i laická veřejnost vedla diskuse o tom, zda nejsou požadavky na systém předimenzované a částka za zvolené řešení příliš vysoká. Ministerstvo dopravy ČR konstatovalo, že "Na základě vyjádření Národního bezpečnostního úřadu a požadavků zpravodajských služeb vybral Státní fond dopravní infrastruktury dodavatele informačního systému EDAZ podle ustanovení § 29, písm. b) bod 3 zákona o zadávání veřejných zakázek. Jedná se o postup pro zadání zakázky v rámci ochrany utajovaných informací."

A upřesnilo: "SFDI oslovil pět společností, které kromě odborné kvalifikace vytváření informačních systémů v oblasti IT a dalších běžných kvalifikačních kritérií, splňovaly i požadovanou úroveň prověrky ve stupni utajení Důvěrné. Tři z těchto společností projevily o účast zájem a následně dvě z nich předložily nabídky. Dodavatel byl vybrán na základě nižší nabídkové ceny, která byla dále ověřena nezávislým znaleckým posudkem jako cena obvyklá. Více informací lze nalézt na webu SFDI."

Situace se ale změnila a zdá se, že vše bude jinak. Ministr dopravy Vladimír Kremlík byl v souvislosti se spornou zakázkou odvolán a médii proběhla zpráva, že by zakázka měla být zrušena a zadání zásadně změněno.

Dodavatel je vstřícný

Včera se k situaci vyjádřili i zástupci dodavatele, společnosti Asseco Central Europe. To podle svých zástupců komunikovalo Státnímu fondu dopravní infrastruktury vůli ukončit Smlouvu. "K uvedenému kroku nás vedla skutečnost, že bylo vážně poškozeno jméno naší společnosti. Chceme tímto krokem přispět k vyřešení situace v České republice ohledně IS EDAZ," uvádí se ve vyjádření společnosti.

"Asseco postupovalo v celém procesu výběrového řízení korektně a v souladu s podmínkami zadavatele. Byli jsme jako jedna z pěti společností osloveni SFDI, abychom se zúčastnili výběrového řízení ke vytvoření IS EDAZ a poskytování souvisejících služeb. Nabídka, která byla vypracována podle podmínek zadavatele, byla SFDI vyhodnocena jako vítězná a tudíž jsme byli vyzváni k uzavření Smlouvy," uvádějí dále zástupci dodavatele.

"Jsme na trhu už 30 let, z toho 15 let budujeme mezinárodní skupinu Asseco, která je jedním z největších softwarových domů v Evropě. Důvěru zákazníků jsme získali na základě profesionality firmy a odbornosti našich zaměstnanců. Spokojené zákazníky máme nejen v Evropě, ale i na dalších kontinentech. Na základě vzniklé situace, kdy bylo vážně poškozeno jméno naší společnosti, vnímáme náš návrh na ukončení smluvního vztahu v tomto projektu jako nevyhnutelný," píše se dále v prohlášení.

"Mlčenlivost vyplývající ze zákona i uzavřených smluv nám v průběhu medializace zmiňovaného projektu omezuje možnosti komunikovat a uvádět informace na pravou míru," uzavírají zástupci společnosti.

Elektronická dálniční známka má ušetřit

Zatímco náklady na tisk a distribuci papírových známek jsou ve výši 6,2 procenta z vybrané částky, náklady na provoz EDAZ podle Ministerstva dopravy klesnou na 4 procenta. "Jako příklad lze uvést rok 2018, kdy se prodalo 6,8 milionů dálničních známek za 5,2 miliardy korun, a náklady systému tvořily 325 milionů. Celý systém v kombinaci se zakázkou na fyzickou distribuci zlevní výběr dálničních známek až o 120 milionů korun ročně," uvádí ministerstvo.

Souběžná zakázka na fyzická distribuční místa má zajistit přístupnost koupě dálničních známek i lidem, kteří nechtějí nebo nemohou kupovat dálniční známky přes internet. "Dodavatel, který bude zajišťovat prodej elektronických dálničních známek prostřednictvím sítě prodejních míst, byl vybrán na základě nejvýhodnější cenové nabídky. V tuto chvíli běží 15denní lhůta pro podání námitek, poté bude uzavřena smlouva s vybraným uchazečem," uvádí ministerstvo.

Jak to tedy podle MD ČR je

Ministerstvo dopravy rovněž zveřejnilo "Nejčastější mýty o elektronické dálniční známce". Uvádíme je zde bez komentáře v původním znění tak, jak byly zveřejněny ministerstvem, abyste k nim mohli sami zaujmout stanovisko:

 


 

Neproběhla veřejná zakázka na dodavatele informačního systému elektronické dálniční známky.

K veřejné zakázce samozřejmě došlo, nešlo o zadání zakázky napřímo. Informační systém elektronické dálniční známky byl soutěžen dle § 29 písm. b) bod 3 zákona o zadávání veřejných zakázek. Tento postup vyplynul z požadavku bezpečnostních složek s kladným vyjádřením NBÚ. SFDI oslovil pět společností, z toho tři projevily zájem se výběru účastnit a podepsali dohodu o mlčenlivosti. Nabídku nakonec podaly dvě z nich. Vybrána byla společnost s nejvýhodnější cenovou nabídkou. S ohledem na skutečnost, že se dodavatel systému bude seznamovat s utajovanými informacemi, probíhala jednání pouze se společnostmi splňujícími požadované podmínky v rámci stupně utajení Důvěrné pro seznamování se a vytváření utajovaných informací. To, že nabídnutá cena odpovídá ceně obvyklé, bylo ověřeno nezávislým znaleckým posudkem.

Ministerstvo dopravy se samo rozhodlo nesoutěžit dodavatele IT systému.

Předně je důležité zdůraznit, že ze zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích je správcem systému elektronické dálniční známky Státní fond dopravní infrastruktury. Postup zakázky na dodavatele informačního systému EDAZ vzešel především z požadavků bezpečnostních služeb na funkcionality systému ve stupni utajení Důvěrné. Z tohoto důvodu bylo nutné oslovit pouze ty firmy, které disponují úrovní prověrky min. Důvěrné na úrovni společnosti pro vytváření Utajovaných informací a NÚKIB certifikovaným informačním systémem min. ve stupni Důvěrné. Tím došlo k zúžení spektra možných dodavatelů. Postup výběru dodavatele také posvětil NBÚ.

Systém elektronické dálniční známky bude nakonec dražší, než současné papírové kupony.

Právě naopak, systém bude levnější. Kalkulace na základě v tomto okamžiku dostupných dat včetně nabídky společnosti Asseco vychází tak, že % ročního nákladů výběru pro rok 2018 bylo 6,24 procent a pro 2021 po zavedení systému bude 4 procenta. Při předpokládaném výnosu systému v roce 2021 tzn. nominální snížení nákladů o cca 120 milionů Kč ročně. Celý systém se navíc stává majetkem státu. Po uplynutí současné smlouvy bude stát hledat pouze provozovatele systému. Půjde tak o výrazně levnější zakázku a další úsporu pro státní rozpočet.

Mohli jsme převzít již fungující systémy ze sousedních zemí.

Nemohli. Stejná řešení nelze aplikovat především z důvodu odlišné legislativy. Navíc je pro nás důležité, abychom systém měli ve svém vlastnictví a mohli ho nadále rozvíjet dle potřeb. To však neznamená, že jsme se u našich zahraničních kolegů neinspirovali. Státní fond dopravní infrastruktury například konzultoval jednotlivé náležitosti informačního systému EDAZ s kolegy z rakouského ASFINAGu.

Celá zakázka (tedy 400 milionů) je pouze na jednoduchý e-shop elektronické dálniční známky.

Rozhodně není! Zakázka se týká vytvoření celého informačního systému elektronické dálniční známky. Ten obsahuje nejen e-shop pro elektronické nákupy, ale také uživatelský portál, mobilní aplikaci, call centrum, celou evidenci všech zaplacených dálničních poplatků, ale také registr všech osvobozených automobilů od úhrad časového poplatku, kompletní účetnictví, clearing, reporting a zabezpečení systému. Celý systém v kombinaci se zakázkou na fyzickou distribuci zlevní roční výběr dálničních známek o až 120 milionů korun. Součástí plnění smlouvy je dále rozvoj informačního systému, konzultační služby a další činnosti v rámci součinnosti a podpory. Dále také navazující provoz a technická podpora informačního systému elektronické dálniční známky po dobu 4 let, včetně podpory jeho uživatelů po uvedení do provozu zahrnující provoz call centra, zpracování listinných podání a zajištění obchodních aktivit v rámci provozu, zajištění platformy, na které bude systém provozován. Navíc cena za informační systém je maximální částkou, která může být v rámci plnění uhrazena, nemusí být však vyčerpána. Jsou v ní zahrnuty např. 2000 tzv. člověkodnů (angl. manday: pracovní čas jedné osoby odpovídající jednomu pracovnímu dni) úprav a rozvoje systému či využití platformy, která bude ve skutečnosti hrazena dle skutečného využití.

Systém elektronické dálniční známky měl zpracovávat státní podnik CENDIS.

Nikdy nebylo v plánu, že by CENDIS vyvíjel či provozoval IT systém elektronické dálniční známky, nedisponuje ostatně ani potřebnou bezpečnostní prověrkou. Jeho úkolem bylo pouze definování požadavků na některé části systému, zde svou roli splnil. Dále se s ním počítá v rámci technického dohledu nad provozem na pozemních komunikacích.

Konec stanoviska MV ČR 


(23. 1. 2020 | redakce2)

Facebook Twitter
Komentáře, názory a rady

Zatím sem nikdo nevložil žádný komentář. Buďte první...

>>> Číst a vkládat komentáře <<<
©2011-2021 BusinessIT.cz, ISSN 1805-0522 | Názvy použité v textech mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků.
Provozovatel: Bispiral, s.r.o., kontakt: BusinessIT(at)Bispiral.com | Inzerce: Best Online Media, s.r.o., zuzana@online-media.cz
O vydavateli | Pravidla webu BusinessIT.cz a ochrana soukromí | Používáme účetní program Money S3 | pg(7579)